Сьогодні: вівторок, 20 серпня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Чи цікавим є для Вас наповнення нашого сайту?
Проголосувало: 969
Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Станично-Луганська РДАДіяльність РДАСоціальна сфера
Соціальне забезпечення

Постановою КМУ від 08.06.2016 року 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» передбачено здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам структурними підрозділами з питань соціального захисту населення шляхом відвідування фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи, про що складається акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

20 червня 2017 року спеціалістами управління соціального захисту населення були проведені перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб на території Станично-Луганської, Валуйської сільської/селищної ради. Складено 135 актів обстеження матеріально-побутових умов сім’ї: 64 осіб перебували за фактичним місцем проживання/перебування, 66 осіб були відсутні, 5 осіб не мешкають (згідно заяв власників будинків).

 

 

Начальник управління                                                                    В.І. ЗАХАРОВ

Інформація щодо надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

 

Грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території України, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції та які взяті на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органах з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - уповноважені органи), з дня звернення за її призначенням по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж на шість місяців.

Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085.

Грошова допомога виплачується шляхом перерахування на поточний рахунок, відкритий відповідно до цього Порядку безоплатно в установі уповноваженого банку.

Уповноважений банк приймає від уповноваженого представника сім’ї документи, необхідні для отримання грошової допомоги у разі відкриття поточного рахунка (у тому числі у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо виплата грошової допомоги раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку).

 

Грошова допомога внутрішньо переміщеним особам призначається на сім’ю та виплачується одному з її членів за умови надання письмової згоди довільної форми про виплату грошової допомоги цій особі від інших членів сім’ї (далі - уповноважений представник сім’ї) у таких розмірах:

-         для непрацездатних осіб (пенсіонери, діти) - 884 гривні на одну особу (члена сім’ї);

-         для осіб з інвалідністю - прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність;

-         для працездатних осіб - 442 гривні на одну особу (члена сім’ї).

Загальна сума допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 2 400 гривень.

Якщо у складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, відбулися зміни, розмір грошової допомоги перераховується з місяця, наступного за місяцем виникнення таких змін, за заявою уповноваженого представника сім’ї або інформацією компетентного органу.

Для призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк уповноважений представник сім’ї подає до уповноваженого органу або установи уповноваженого банку (у випадку, передбаченому пунктом 5 цього Порядку) заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги, а також пред’являє довідки всіх членів сім’ї про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.

Особам працездатного віку, яким грошова допомога була припинена відповідно до пункту 7 цього Порядку, грошова допомога на наступний строк не призначається:

Якщо у складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, є особи працездатного віку (крім громадян, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку; громадян, які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більш як до досягнення ними шестирічного віку; громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними; громадян, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, або особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок  психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку; а також фізичних осіб, які надають соціальні послуги, та студентів денної форми навчання), які не працевлаштувалися, в тому числі за сприянням державної служби зайнятості, або перебувають в трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, але фактично не працюють, протягом двох місяців з дня призначення виплати грошової допомоги, її розмір для працездатних членів сім’ї на наступні два місяці зменшується на 50 відсотків, а на наступний період - припиняється.

Особи працездатного віку, яким призначено грошову допомогу, зобов’язані інформувати у триденний строк уповноважений орган про факт працевлаштування або перебування на обліку як безробітних.

 

Якщо дитина переміщується з тимчасово окупованої території України, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, без супроводу батьків або осіб, які їх замінюють, грошова допомога виплачується їй за зверненням:

-         баби, діда, повнолітніх сестри, брата, мачухи, вітчима, які безпосередньо здійснюють догляд за дитиною без спеціальних на те повноважень;

-         інших осіб, яким батьки передали дитину на виховання, - у разі надання заяви батьків щодо отримання такої допомоги, справжність підпису на якій має бути засвідчена нотаріально;

-         служби у справах дітей, якщо:

догляд за дитиною, яка залишилася без батьківського піклування, тимчасово здійснюється родичами або іншими особами (сусідами, знайомими), з якими у неї на момент залишення без батьківського піклування склалися близькі стосунки, за рішенням служби у справах дітей відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”;

дитина влаштована до професійно-технічного або вищого навчального закладу та проживає у його гуртожитку.

 

Розмір отриманої грошової допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

Розмір отриманої грошової допомоги не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України.

 

Для отримання грошової допомоги (у тому числі у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо її виплата раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку) уповноважений представник сім’ї звертається за фактичним місцем проживання (перебування) сім’ї до установи уповноваженого банку для відкриття в установленому порядку поточного рахунка, пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, а для іноземців та осіб без громадянства - документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, та подає на адресу уповноваженого органу відповідну заяву про надання грошової допомоги (для призначення грошової допомоги вперше) або заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги (у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо її виплата раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку). З метою визначення дати, часу та адреси подання заяви уповноважений представник сім’ї звертається у контакт-центр уповноваженого банку.

Громдяни, які претендують на отримання грошової допомоги, надаюь заяву, оформлену належним чином щодо відомостей про всіх членів сім’ї.

До заяви додається копія свідоцтва про одруження, копії свідоцтв про народження дітей, засвідчені власним підписом уповноваженого представника сім’ї, письмова згода довільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї та згода на обробку персональних даних, а також письмовий дозвіл на розкриття уповноваженим банком інформації, що містить банківську таємницю, щодо поточного рахунка, відкритого уповноваженому представнику сім’ї в установі уповноваженого банку. У разі наявності житла, яке зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення АТО, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, додається копія відповідного акта технічного стану.

 

Грошова допомога не призначається у разі, коли:

- будь-хто із членів сім’ї має у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, що розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, крім житлових приміщень, які непридатні для проживання, що підтверджується відповідним актом технічного стану;

- будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

 

Уповноважені органи мають право перевіряти обґрунтованість видачі та достовірність документів, поданих для призначення грошової допомоги, а також здійснювати запити та безоплатно отримувати відомості від підприємств, установ та організацій усіх форм власності, необхідні для призначення грошової допомоги та контролю за правильністю її надання.

 

Уповноважений представник сім’ї, якому призначено грошову допомогу, зобов’язаний повідомляти уповноваженому органу про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги, протягом трьох днів з дня настання таких обставин.

Суми грошової допомоги, виплачені надміру внаслідок подання документів з недостовірними відомостями, повертаються уповноваженим представником сім’ї на вимогу уповноваженого органу.

У разі відмови добровільного повернення надміру перерахованих сум грошової допомоги вони стягуються у судовому порядку.

 

Виплата грошової допомоги припиняється з наступного місяця у разі:

- подання уповноваженим представником сім’ї заяви про припинення виплати грошової допомоги;

- надання інформації державної служби зайнятості про те, що працездатні члени сім’ї протягом двох місяців не працевлаштувалися за сприянням державної служби зайнятості або перебувають в трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, але фактично не працюють;

- зняття з обліку внутрішньо переміщеної особи;

- виявлення уповноваженим органом факту подання недостовірної інформації або неповідомлення про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги.

Виплата грошової допомоги може бути поновлена, якщо протягом місяця з місяця припинення її виплати уповноважений представник сім’ї повідомив уповноваженому органу про зміну обставин, які вплинули на припинення виплати грошової допомоги.

 

У разі зміни уповноваженого представника сім’ї, якій було призначено грошову допомогу, така допомога виплачується іншому уповноваженому представнику сім’ї за його особистим зверненням відповідно до пункту 5 цього Порядку.

 

При  виникненні   питань  щодо  надання  державних соціальних виплат звертатись  до управління  соціального захисту  населення за адресою: вул. 1 Травня, 33. Телефон для консультацій та попереднього запису на прийом – 31-3-45.

 

 

Начальник УСЗН

Ст-Луганської РДА                                                                              В.І. Захаров

Станом на 21 червня 2017 року управлінням соціального захисту населення проведено такі виплати з населенням:

На виплату допомоги згідно з ЗУ «Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми» виділено коштів та виплачено 3873,1 тис.грн. 2216 отримувачів

У тому числі допомога надана:

у зв’язку з вагітністю та пологами 15 отримувачам на загальну суму         16,5 тис.грн.;

при народженні дитини 1137 отримувачам на загальну суму 1567,5 тис.грн.;

по догляду за дитиною до досягнення нею  трирічного віку 9 отримувачів на загальну суму 1,1 тис.грн.;

на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 44 отримувачам на загальну суму 205,3 тис.грн.;

на дітей одиноким матерям 475 отримувачам на загальну суму 804,7 тис.грн.;

при усиновленні дитини 3 отримувачу на загальну суму 24,9 тис.грн.

 

Також державна соціальна допомога виплачена таким категоріям громадян:

 

114 малозабезпеченим сім’ям на загальну суму 455,3 тис.грн.;

38 особам, що проживають разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного медичного закладу потребує постійного стороннього догляду на загальну суму 83,9 тис.грн.

368 інвалідам з дитинства та дітям інвалідам на загальну суму 701,9 тис.грн.

13 дітям, батьки яких, ухиляються від сплати аліментів на загальну суму суму 812,1 тис.грн.

189 особам, які надають соціальні послуги на загальну суму 24,2

Компенсаційні виплати ліквідаторам ЧАЕС віиплачені 136 отримувачам на загальну суму 47,2 тис.грн.

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні соціального захисту населення або за телефоном 31348 або (095)0688397.

 

 

Начальник управління                                                                 В.І.ЗАХАРОВ

До уваги отримувачів житлових субсидій

 

           Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» передбачено:

      Адресну безготівкову субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг не призначається згідно п.14 цієї постанови у разі, отримання інформації, від підприємств – надавачів комунальних послуг для населення, про прострочену понад два місяці заборгованість з оплати комунальних послуг субсидія на наступний строк не призначається.

     Громадянам, які користуються субсидією, необхідно звернутись до комунальних підприємств,  на звірку щодо заборгованості за спожитий природний газ, електропостачання та водопостачання.

         При  виникненні   питань  щодо  надання  житлових субсидій звертатись  до управління  соціального захисту  населення за адресою: вул. 1 Травня, 33.               Телефон для консультацій та попереднього запису на прийом – (06472) 31-3-45, (095)0688397.

 

Начальник УСЗН

Ст-Луганської РДА                                                                              В.І. Захаров

Постановою КМУ від 08.06.2016 року 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» передбачено здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам структурними підрозділами з питань соціального захисту населення шляхом відвідування фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи, про що складається акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

13 червня 2017 року спеціалістами управління соціального захисту населення були проведені перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб на території Станично-Луганської, Валуйської сільської/селищної ради. Складено 101 акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї: 12 осіб перебували за фактичним місцем проживання/перебування, 74 осіб були відсутні, 15 осіб не мешкають (згідно заяв власників будинків).

 

З повагою,

 

Начальник управління                                                                    В.І. ЗАХАРОВ

Уряд Затвердив постанову КМУ від 08.06.2016 року 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», якою удосконалив систему призначення (відновлення) та здійснення контролю за соціальними виплатами внутрішньо переміщеним особам.

Для призначення (відновлення) соціальних виплат структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за власною ініціативою або за зверненням органів, що здійснюють соціальні виплати, протягом 15 робочих днів з дня отримання відповідної заяви внутрішньо переміщеної особи або з дня надходження звернення від органів, що здійснюють соціальні виплати, проводить перевірку достовірності зазначеної в заяві інформації про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи.

Рішення про виплату внутрішньо переміщеним особам пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), субсидій, довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування будуть приймати Комісії з питань призначення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, утворені районними держадміністраціями, виконавчими органами районних рад.

 

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення та/або робочі групи, що утворюються з представників територіальних підрозділів МВС, ДМС, СБУ, Національної поліції, Держфінінспекції, Держаудитслужби та Пенсійного фонду України за рішенням районних держадміністрацій, виконавчих органів районних рад також можуть проводити додаткові перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи із складенням акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

Також ухваленою постановою передбачено здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам структурними підрозділами з питань соціального захисту населення шляхом відвідування не рідше ніж один раз на шість місяців фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи, про що складається акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

 

07-08 червня 2017 року спеціалістами управління соціального захисту населення були проведені перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб на території Станично-Луганської, Валуйської, Розквітнянської, Чугінської сільської/селищної ради, Військово-цивільної адміністрації сіл Нижня Вільхова, Верхня Вільхова, Малинове, Плотина та Пшеничне Станично-Луганського району Луганської області. Складено 195 актів обстеження матеріально-побутових умов сім’ї: 61 особа перебувала за фактичним місцем проживання/перебування, 121 особа була відсутня, 13 осіб не мешкають (згідно заяв власників будинків).

 

З повагою,

 

Начальник управління                                                                    В.І. ЗАХАРОВ

Уряд Затвердив постанову КМУ від 08.06.2016 року 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», якою удосконалив систему призначення (відновлення) та здійснення контролю за соціальними виплатами внутрішньо переміщеним особам.

Для призначення (відновлення) соціальних виплат структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за власною ініціативою або за зверненням органів, що здійснюють соціальні виплати, протягом 15 робочих днів з дня отримання відповідної заяви внутрішньо переміщеної особи або з дня надходження звернення від органів, що здійснюють соціальні виплати, проводить перевірку достовірності зазначеної в заяві інформації про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи.

Рішення про виплату внутрішньо переміщеним особам пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), субсидій, довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування будуть приймати Комісії з питань призначення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, утворені районними держадміністраціями, виконавчими органами районних рад.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення та/або робочі групи, що утворюються з представників територіальних підрозділів МВС, ДМС, СБУ, Національної поліції, Держфінінспекції, Держаудитслужби та Пенсійного фонду України за рішенням районних держадміністрацій, виконавчих органів районних рад також можуть проводити додаткові перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи із складенням акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

Також ухваленою постановою передбачено здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам структурними підрозділами з питань соціального захисту населення шляхом відвідування не рідше ніж один раз на шість місяців фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи, про що складається акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

16-17 травня 2017 року спеціалістами управління соціального захисту населення були проведені перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб на території Станично-Луганської, Валуйської сільської/селищної ради. Складено 133 акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї: 25 осіб перебували за фактичним місцем проживання/перебування, 90 особи були відсутні, 18 осіб не мешкають (згідно заяв власників будинків).

 

Начальник управління                                                                    В.І. ЗАХАРОВ

Станом на 12 квітня 2017 року управлінням соціального захисту населення проведено такі виплати з населенням:

На виплату допомоги згідно з ЗУ «Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми» виділено коштів та виплачено 2943,49 тис.грн. 1714 отримувачів

У тому числі допомога надана:

у зв’язку з вагітністю та пологами 23 отримувачам на загальну суму         33,0 тис.грн.;

при народженні дитини 1138 отримувачам на загальну суму 1747,2 тис.грн.;

по догляду за дитиною до досягнення нею  трирічного віку 15 отримувачів на загальну суму 2,4 тис.грн.;

на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 41 отримувачам на загальну суму 242,8 тис.грн.;

на дітей одиноким матерям 482 отримувачам на загальну суму 894,4 тис.грн.;

при усиновленні дитини 1 отримувачу на загальну суму 0,86 тис.грн.

 

Також державна соціальна допомога виплачена таким категоріям громадян:

 

111 малозабезпеченим сім’ям на загальну суму 402,5 тис.грн.;

32 особам, що проживають разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного медичного закладу потребує постійного стороннього догляду на загальну суму 76,9 тис.грн.

362 інвалідам з дитинства та дітям інвалідам на загальну суму 701,0 тис.грн.

13 дітям, батьки яких, ухиляються від сплати аліментів на загальну суму суму 8,3 тис.грн.

189 особам, які надають соціальні послуги на загальну суму 24,2

Компенсаційні виплати ліквідаторам ЧАЕС віиплачені 43 отримувачам на загальну суму 13,3 тис.грн.

Державна допомога на надання стипендій репресованим особам 1 отримувач на суму 1,3 тис.грв.

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні соціального захисту населення або за телефоном 31348.

 

 

Начальник управління                                                                 В.І.ЗАХАРОВ

Відповідно до статті 102 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 № 356 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», листа Мінсоцполітики від 21.02.2017 № 3492/0/2-17 щодо індексу споживчих цін на 2017 рік для надання пільг і житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у поточному році встановлюються граничні показники вартості:

твердого палива – 2162,00 грн. за 1 тонну;

скрапленого газу – 216,20 грн. за 1 балон.

Начальник управління                                                               В.І.ЗАХАРОВ

Щодо здійснення обліку та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщених осіб по Станично-Луганському УСЗН

         16.03.2017 р. відбулося засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

Комісія розглянула 159 актів обстеження матеріально-побутових умов сім’ї за результатами проведених перевірок, згідно яких прийняті наступні рішення: призначити (відновити) соціальні виплати 80 внутрішньо переміщеним особам, в тому числі 49 у вигляді пенсії.

При  виникненні   питань  щодо  надання  державних соціальних виплат звертатись  до управління  соціального захисту  населення за адресою: вул. 1 Травня, 33. Телефон для консультацій та попереднього запису на прийом – 31-3-45.

Начальник УСЗН

Ст-Луганської РДА                                                                              В.І. Захаров

Щодо забезпечення рівня мінімальної заробітної плати

        Міністерство соціальної політики України надало роз’яснення щодо визначення переліку виплат, які враховуються при обчисленні розміру мінімальної заробітної плати (лист Мінсоцполітики від 17.02.2017р.                  № 391/0/101-17/282 ).

        Звертаємо увагу, що вичерпний перелік виплат, які не враховуються до розміру заробітної плати, викладений у частині другій статті 3-1 Закону України «Про оплату праці» (останні зміни внесені ЗУ № 1774-VIII від 06.12.2016 р.). Це – доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

        Отже, з 1 січня 2017 року зокрема, понад розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн) працівникам виплачуються доплати:

- за роботу у важких і шкідливих та особово важких і шкідливих умовах праці, визначених за результатами атестації робочих місць;

- за використання дезінфікуючих засобів та прибирання туалетів;

- за роботу у нічний час.

        Всі інші доплати мають враховуватись до мінімальної заробітної плати, зокрема:

- підвищення посадових окладів за роботу в певних типах закладів, підрозділах та посадах, робота в яких дає право (на основі законодавчого нормативно-правового акту)  на підвищення посадових окладів у зв’язку із шкідливими та важкими умовами праці;

- доплати за суміщення професій (посад);

- доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника;

- доплати за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт;

- доплати за інтенсивність праці;

- доплати за ненормований час;

- доплати за допуск до державної таємниці;

- доплати за науковий ступінь;

- надбавки за класність водіям легкових автомобілів;

- надбавки за виконання особливої роботи на термін її виконання;

- надбавки за високі досягнення в праці;

- надбавки за знання/використання іноземної мови;

- надбавки за вислугу років і безперервний стаж роботи;

- надбавки за почесні та спортивні звання;

- надбавки за особливі умови роботи бібліотечним працівникам;

- надбавки за ранг державного службовця;

- надбавки за престижність педагогічної роботи;

- підвищена оплата за роботу у неробочі та святкові дні;

- всі види премій (крім перелічених у статті 3-1 ЗУ «Про оплату праці»);

- сума індексації доходів (у тому числі заробітної плати).     

       Звертаємо увагу, що стосується сум середнього заробітку, які зберігаються за працівником за час відпуски, виконання державних або громадських обов’язків, підвищення кваліфікації, службового відрядження, тимчасової непрацездатності, сум матеріальної допомоги (яка виплачується у розмірі середньої заробітної плати), вихідної допомоги та компенсації за невикористані відпустки – зазначені виплати не є заробітною платою і не враховуються до заробітної плати для забезпечення її мінімального рівня.

        Управлінням соціального захисту райдержадміністрації проведено повідомну реєстрацію:

  1. Колективного договору КЗ «Красноталівський навчально-виховний комплекс Станично-Луганського району Луганської області» реєстраційний № 59 від 16 березня 2017 року.
  2. Зміни та доповнення до колективного договору Станично-Луганського РТМО реєстраційний № 57 від 10 березня 2017 року.
  3. Зміни та доповнення до колективного договору Станично-Луганського РЦПМСД реєстраційний № 58 від 13 березня 2017 року.

Начальник управління

соціального захисту населення                                                           В.І.ЗАХАРОВ

Відділом прийняття рішень управління соціального захисту населення у зв’язку з підвищенням тарифів на електроенергію з 01.03.2017 року буде здійснений перерахунок призначених житлових субсидій.

           Перерахунок буде здійснюватись без особистого звернення, обов’язкий платіж залишиться без змін.

          Додатково нагадуємо що з 01.03.2017 року згідно Постанови НКРЕ № 220 від 26.02.2015 року підвищились тарифи на електроенергію для населення:

  • за обсяг, спожитий до 100 кВт/год електроенергії на місяць – 0,90 гривень;
  • за обсяг, спожитий понад 100 кВт/год електроенергії на місяць – 1,68 гривень;
  • за обсяг, спожитий до 3000 кВт/год електроенергії на електроопалення на місяць – 0,90 гривень;
  • за обсяг, спожитий понад 3000 кВт/год електроенергії на електроопалення на місяць – 1,68 гривень.

         При  виникненні   питань  щодо  надання  державних соціальних допомог звертатись  до управління  соціального захисту  населення за адресою: вул. 1 Травня, 33. Телефон для консультацій та попереднього запису на прийом – (06472) 31-3-45.

Начальник УСЗН

Ст-Луганської РДА                                                                              В.І. Захаров

Щодо здійснення обліку та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщених осіб по Станично-Луганському УСЗН

         09.03.2017 р. відбулося засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

Комісія розглянула 74 актів обстеження матеріально-побутових умов сім’ї за результатами проведених перевірок, згідно яких прийняті наступні рішення: призначити (відновити) соціальні виплати 65 внутрішньо переміщеним особам, в тому числі 51 у вигляді пенсії.

При  виникненні   питань  щодо  надання  державних соціальних виплат звертатись  до управління  соціального захисту  населення за адресою: вул. 1 Травня, 33. Телефон для консультацій та попереднього запису на прийом – 31-3-45.

Начальник УСЗН

Ст-Луганської РДА                                                                              В.І. Захаров

Уряд Затвердив постанову КМУ від 08.06.2016 року 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», якою удосконалив систему призначення (відновлення) та здійснення контролю за соціальними виплатами внутрішньо переміщеним особам.

Для призначення (відновлення) соціальних виплат структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за власною ініціативою або за зверненням органів, що здійснюють соціальні виплати, протягом 15 робочих днів з дня отримання відповідної заяви внутрішньо переміщеної особи або з дня надходження звернення від органів, що здійснюють соціальні виплати, проводить перевірку достовірності зазначеної в заяві інформації про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи.

Рішення про виплату внутрішньо переміщеним особам пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), субсидій, довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування будуть приймати Комісії з питань призначення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, утворені районними держадміністраціями, виконавчими органами районних рад.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення та/або робочі групи, що утворюються з представників територіальних підрозділів МВС, ДМС, СБУ, Національної поліції, Держфінінспекції, Держаудитслужби та Пенсійного фонду України за рішенням районних держадміністрацій, виконавчих органів районних рад також можуть проводити додаткові перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи із складенням акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

Також ухваленою постановою передбачено здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам структурними підрозділами з питань соціального захисту населення шляхом відвідування не рідше ніж один раз на шість місяців фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи, про що складається акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

06 березня 2017 року спеціалістами управління соціального захисту населення були проведені перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб на території Станично-Луганської, Валуйської сільської/селищної ради. Складено 34 акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї: 10 осіб перебували за фактичним місцем проживання/перебування, 24 особи були відсутні.

Начальник управління                                                                    В.І. ЗАХАРОВ

Уряд Затвердив постанову КМУ від 08.06.2016 року 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», якою удосконалив систему призначення (відновлення) та здійснення контролю за соціальними виплатами внутрішньо переміщеним особам.

Для призначення (відновлення) соціальних виплат структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за власною ініціативою або за зверненням органів, що здійснюють соціальні виплати, протягом 15 робочих днів з дня отримання відповідної заяви внутрішньо переміщеної особи або з дня надходження звернення від органів, що здійснюють соціальні виплати, проводить перевірку достовірності зазначеної в заяві інформації про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи.

Рішення про виплату внутрішньо переміщеним особам пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), субсидій, довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування будуть приймати Комісії з питань призначення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, утворені районними держадміністраціями, виконавчими органами районних рад.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення та/або робочі групи, що утворюються з представників територіальних підрозділів МВС, ДМС, СБУ, Національної поліції, Держфінінспекції, Держаудитслужби та Пенсійного фонду України за рішенням районних держадміністрацій, виконавчих органів районних рад також можуть проводити додаткові перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи із складенням акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

Також ухваленою постановою передбачено здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам структурними підрозділами з питань соціального захисту населення шляхом відвідування не рідше ніж один раз на шість місяців фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи, про що складається акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

06 березня 2017 року спеціалістами управління соціального захисту населення були проведені перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб на території Станично-Луганської, Валуйської сільської/селищної ради. Складено 34 акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї: 10 осіб перебували за фактичним місцем проживання/перебування, 24 особи були відсутні.

 

Начальник управління                                                                    В.І. ЗАХАРОВ

Луганське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів здійснює передплату одного друкованого періодичного видання на рік громадянам з інвалідністю за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.

Періодичні видання на 2017 рік:

1. Газета «Наше життя», м. Київ.

2. Газета «Промінь», м. Київ.

3. Газета «Без бар’єрів», м. Київ.

4. Газета «Берег надії», м. Краматорськ.

5. Газета «Сила духу», м. Полтава.

Особи з інвалідністю, які бажають передплатити періодичне видання в 2017 році подають заяву на ім’я директора Луганського обласного фонду соціального захисту інвалідів, до якої додають ксерокопії паспорта, ідентифікаційного коду, довідки МСЕК. Бланк заяви можна отримати в управлінні соціального захисту населення. Телефон для довідок (06472)31345.

 

 

 

Начальник управління                                                                   В.І.ЗАХАРОВ

Робота відділу прийняття рішень УСЗН.

 

        

           Відділом прийняття рішень управління соціального захисту населення у зв’язку з підвищенням тарифів на електроенергію з 01.03.2017 року буде здійснений перерахунок призначених житлових субсидій.

           Перерахунок буде здійснюватись без особистого звернення, обов’язкий платіж залишиться без змін.

          Додатково нагадуємо що з 01.03.2017 року згідно Постанови НКРЕ № 220 від 26.02.2015 року підвищились тарифи на електроенергію для населення.

         При  виникненні   питань  щодо  надання  державних соціальних допомог звертатись  до управління  соціального захисту  населення за адресою: вул. 1 Травня, 33. Телефон для консультацій та попереднього запису на прийом – (06472) 31-3-45.

 

Начальник УСЗН

Ст-Луганської РДА                                                                              В.І. Захаров

Щодо здійснення обліку та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщених осіб по Станично-Луганському УСЗН

 

         02.03.2017 р. відбулося засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

Комісія розглянула 72 актів обстеження матеріально-побутових умов сім’ї за результатами проведених перевірок, згідно яких прийняті наступні рішення: призначити (відновити) соціальні виплати 52 внутрішньо переміщеним особам, в тому числі 33 у вигляді пенсії.

При  виникненні   питань  щодо  надання  державних соціальних виплат звертатись  до управління  соціального захисту  населення за адресою: вул. 1 Травня, 33. Телефон для консультацій та попереднього запису на прийом – 31-3-45.

 

 

Начальник УСЗН

Ст-Луганської РДА                                                                              В.І. Захаров

Уряд Затвердив постанову КМУ від 08.06.2016 року 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», якою удосконалив систему призначення (відновлення) та здійснення контролю за соціальними виплатами внутрішньо переміщеним особам.

Для призначення (відновлення) соціальних виплат структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за власною ініціативою або за зверненням органів, що здійснюють соціальні виплати, протягом 15 робочих днів з дня отримання відповідної заяви внутрішньо переміщеної особи або з дня надходження звернення від органів, що здійснюють соціальні виплати, проводить перевірку достовірності зазначеної в заяві інформації про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи.

Рішення про виплату внутрішньо переміщеним особам пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), субсидій, довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування будуть приймати Комісії з питань призначення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, утворені районними держадміністраціями, виконавчими органами районних рад.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення та/або робочі групи, що утворюються з представників територіальних підрозділів МВС, ДМС, СБУ, Національної поліції, Держфінінспекції, Держаудитслужби та Пенсійного фонду України за рішенням районних держадміністрацій, виконавчих органів районних рад також можуть проводити додаткові перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи із складенням акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

Також ухваленою постановою передбачено здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам структурними підрозділами з питань соціального захисту населення шляхом відвідування не рідше ніж один раз на шість місяців фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи, про що складається акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

28 лютого 2017 року спеціалістами управління соціального захисту населення були проведені перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб на території Станично-Луганської селищної ради. Складено 30 актів обстеження матеріально-побутових умов сім’ї: 9 осіб перебували за фактичним місцем проживання/перебування, 21 особа була відсутня, 2 особи не мешкають (згідно заяв власників будинків).

Начальник управління                                                                    В.І. ЗАХАРОВ

Станом на 01 БЕРЕЗНЯ 2017 року управлінням соціального захисту населення проведено такі виплати з населенням:

На відшкодування пільг підприємствам за спожиті комунальні послуги населенням пільгових категорій згідно з ЗУ «Про статус та соціальний захист ветеранів ВОВ»; ЗУ «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; ЗУ «Про статус та соціальний захист ветеранів УМВС»; ЗУ «Про освіту» виділено коштів та виплачено 22,8 млн.грн.

На відшкодування субсидій населенню за спожиті комунальні послуги населення, яким надано субсидію згідно ПКМУ №848 від 10 жовтня 1998 року «Про надання субсидій населенню на відшкодування житлово-комунальних послуг та придбання пічного палива та рідкого скрапленого газу» віділено та виплачено коштів на суму 26,7 млн.грн. 

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні соціального захисту населення або за телефоном 31348.

Начальник управління                                                                 В.І.ЗАХАРОВ

|| Наступна сторінка
Сторінки: 1 2 3 4 5 6
Станично-Луганська районна державна адміністрація
93600, Україна, смт. Станиця-Луганська, вул.Центральна, 25
Тел. (06472) 3-12-90, факс 3-12-89
Веб-сайт: http://stn.loga.gov.ua
E-mail: rga.stn@loga.gov.ua
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.stn.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Станично-Луганська РДА