Сьогодні: вівторок, 20 серпня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Чи цікавим є для Вас наповнення нашого сайту?
Проголосувало: 969
Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Станично-Луганська РДАДіяльність РДАЕкономіка
Бюджет

За інформацією начальника управління фінансів Станично - Луганської райдержадміністрації  Олени Лукашової доходна частина зведеного бюджету району за 3 місяці 2016 року виконано на 137,3 %.    

За інформацією начальника управління фінансів Станично - Луганської райдержадміністрації  Олени Лукашової доходна частина зведеного бюджету району за 3 місяці 2016 року виконано на 137,3 %. При уточненому плані 5 326,4 тис.грн фактично надійшло 7 312,8 тис.грн.

З 12 джерел надходжень план не виконано по 2: рентна плата за спец використання лісових ресурсів, орендна плата за майно. Найбільшу питому вагу в надходженнях складає податок та збір на доходи фізичних осіб – 64,7 %. Цей податок виконано на 142,5 %, при плані 3 021,5 тис.грн надійшло 4 306,9 тис.грн. На другому місці – місцеві податки, які в загальному обсязі складають 32,0 %. При плані 1 892,2 тис.грн  надійшло 2 341,0 тис.грн. На третьому місці – єдиний податок, який в загальному обсязі складає 14,9 %. При плані 870,3 тис.грн надійшло 1 089,6 тис.грн.

З 18-ти бюджетів доходна частина бюджету не виконана по 4-х: Валуйська с/р – 77,8 %, Комишненська с/р – 91,7 %, Талівська с/р – 68,8 %, Чугинська с/р – 97,1 %.   

 

 

Виконання видаткової частини зведеного бюджету загального фонду                                            Станично-Луганського району   за 2 місяці 2016 року
     
Код Показник Касові видатки. Грн.
010000 Державне управління 1 623 016
070000 Освіта 5 586 254
080000 Охорона здоров`я 1 858 434
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 5 215 196
100000 Житлово-комунальне господарство 38 592
110000 Культура і мистецтво 943 368
120000 Засоби масової інформації 5 279
130000 Фізична культура і спорт 70 116
210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 0
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 14 805
  Усього  15 355 060

 

 

Аналіз виконання доходної частини зведеного бюджету Стакнично-Луганського  району на 01.03.2016 року
 
          грн
Код  Назва   Уточ.пл. Факт  +,- % вик.
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 1 790 000 2 426 806 636 806 135,6
11020000 Податок на прибуток підприємств   1 000 1 084 84 108,4
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 28 500 28 394 -106 99,6
13030000 Рентна плата за користування надрами 5 000 0 -5 000 0,0
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 98 760 186 852 88 092 189,2
18010000 Податок на майно 508 758 728 748 219 990 143,2
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року 0 3 927 3 927 0,0
18050000 Єдиний податок   375 383 817 370 441 987 217,7
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  0 51 51 0,0
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 0 25 661 25 661 0,0
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   5 800 0 -5 800 0,0
22090000 Державне мито   2 120 776 -1 344 36,6
24060000 Інші надходження   23 190 120 371 97 181 519,1
40000000 Офіційні трансферти   19 865 186 18 923 204 -941 981 95,3
41020100 Базова дотація 2 502 000 2 502 000 0 100,0
41030000 Субвенції   17 363 186 15 948 004 -1 415 181 91,8
Всього (без урахування трансфертів)   2 838 511 4 340 041 1 501 530 152,9
Всього   22 703 697 23 263 245 559 548 102,5

 

 

Виконання видаткової частини  зведеного  бюджету Станично-Луганського  району за 2015 рік.
           
КЕК   Уточнений план на  2015 рік. Касові видатки за  2015 рік. Виконано у 2015 р.від плану
Наименование    +   -     %
2111 Заробітна плата 61 896 018,00 56 411 888,35 -5 484 129,65 91,1
2120 Нарахування на заробітну плату 22 731 924,00 20 323 557,43 -2 408 366,57 89,4
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м`який інвентар та обмундирування 5 756 197,00 4 994 992,05 -761 204,95 86,8
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 853 285,00 768 708,47 -84 576,53 90,1
2230 Продукти харчування 3 104 394,00 3 046 027,57 -58 366,43 98,1
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3 625 988,06 2 983 479,15 -642 508,91 82,3
2250 Видатки на відрядження 47 790,00 32 291,93 -15 498,07 67,6
2271 Оплата теплопостачання 13 434 522,09 11 377 778,59 -2 056 743,50 84,7
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 357 130,00 255 391,47 -101 738,53 71,5
2273 Оплата електроенергії 3 049 460,00 1 813 262,21 -1 236 197,79 59,5
2274 Оплата природного газу 1 839 564,85 1 540 495,18 -299 069,67 83,7
2275 Оплата інших енергоносіїв 859 611,00 424 220,25 -435 390,75 49,4
2282 Видатки на реалізацію державних програм 909 741,00 812 187,91 -97 553,09 89,3
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам 722 671,00 619 573,92 -103 097,08 85,7
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1 080 000,00 30 000,00 -1 050 000,00 2,8
2700 Поточні трансферти населенню 36 686 355,00 35 893 367,74 -792 987,26 97,8
2800 Інші видатки 48 441,00 27 073,62 -21 367,38 55,9
Всего   157 003 092,00 141 354 295,84 -15 648 796,16 90,0
10116 Органи місцевого самоврядування 11 921 652,36 11 061 309,96 -860 342,40 92,8
70000 Освіта 60 489 027,00 53 535 851,64 -6 953 175,36 88,5
80000 Охорона здоров"я 33 767 554,00 28 687 944,62 -5 079 609,38 85,0
90000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 38 960 581,00 38 343 293,41 -617 287,59 98,4
100000 Житлово-комунальне господарство 1 372 873,15 1 099 430,34 -273 442,81 80,1
110000 Культура та мистецтво 5 685 865,00 5 544 887,05 -140 977,95 97,5
120000 Засоби массової інформації 285 201,00 282 997,87 -2 203,13 99,2
130000 Фізична культура та спорт 700 700,00 688 030,91 -12 669,09 98,2
170000 Транспорт, дорожне господарство 622 594,00 260 077,74 -362 516,26 41,8
210105 Видатки на запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій 380 000,00 379 969,14 -30,86 100,0
250404 Інші видатки 762 214,00 566 510,87 -195 703,13 74,3
250203 Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 831 217,00 733 879,41 -97 337,59 88,3
250315 Інші додаткові дотації 30 000,00 30 000,00 0,00 100,0
250380 Інші субвенції 1 050 000,00 0,00 -1 050 000,00 0,0
250403 Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки 143 613,49 140 112,88 -3 500,61 97,6
Всего   157 003 092,00 141 354 295,84 -15 648 796,16 90,0
  Перевірка 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
  Разом оплата праці з нарахуваннями 84 627 942,00 76 735 445,78 -7 892 496,22 90,7
   - % видатків на оплату праці з нарахуваннями від загального обсягу видатків 53,90 54,29 0,38 100,7
  Разом видатки на енергоносії ( КЕК 1160 ) 19 540 287,94 15 411 147,70 -4 129 140,24 78,9
   - % видатків на енергоносії від загального обсягу видатків 12,45 10,90 -1,54 87,6
  Разом видатки по захищеним статтям, послугам зв"язку та видатки на енергоносії 145 892 263,94 131 884 697,26 -14 007 566,68 90,4
    - % до загального осягу видатків 92,92 93,30 0,38 100,4

 

 

 Виконання доходної частини зведеного бюджету Станично-Луганського району 
за 2015 рік
           
ККД Доходи  
 Уточн. план на рік Факт % викон. відхилення
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб   17 828 280 15 171 489 85 -2656791
11020000 Податок на прибуток підприємств   15 200 5 361 35 -9839
13010000 Рентна плата за використання лісових ресурсів 171 300 241 228 141 69928
13030000 Рентна плата за користування надрами 5 000 1 941 39 -3059
14040000 Акцизний податок 675 525 779 691 115 104166
18010000 Податок на майно 3 535 896 3 654 001 103 118105
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності   12 981    
18050000 Єдиний податок   2 136 985 4 316 833 202 2179848
19010000 Екологічний податок  2 611 380 488 359 19 -2123021
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  2 353 170 7 -2183
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 22 800 26 078 114 3278
22080000 Орендна плата 13 400 16 604 124 3204
22090000 Державне мито   2 740 1 457 53 -1283
24060300 Інші надходження   10 379 869 10 652 992 103 273123
40000000 Офіційні трансферти   162351795 156735497 97 -5616298
41020100 Базова дотація 11 521 400 11 521 400 100 0
41020600 Стабілізаційна дотація 3 392 800 3 392 800 100 0
41020900 Інші додаткові дотації   250 000 250 000 100 0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 45 913 100 45 913 100 100 0
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 32 546 100 32 546 100 100 0
41030000 Субвенції  на соціальний захист населенню 33733530 33135107 98 -598423
41035000 Інші субвенції з обласного бюджету 12520 11749 94 -771
41035900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення  34 104 700 29 184 148 86 -4920552
41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів 877 645 781 093 89 -96552
Всього без урахування трансферт 37 400 728 35 369 185 95 -2 031 543
Всього   199 752 523 192 104 682 96 -7 647 841

 

 

Виконання видаткової частини зведеного бюджету загального фонду                                            Станично-Луганського району   за січень 2016 року
     
Код Показник Касові видатки. Грн.
010000 Державне управління 736 932
070000 Освіта 1 220 725
080000 Охорона здоров`я 460 186
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 2 603 308
100000 Житлово-комунальне господарство 13 816
110000 Культура і мистецтво 418 780
120000 Засоби масової інформації 0
130000 Фізична культура і спорт 19 070
210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 0
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 0
  Усього  5 472 818

 

 

Аналіз виконання доходної частини зведеного бюджету Стакнично-Луганського  району за січень 2016 року
          грн
Код  Назва  План Факт  +,- % вик.
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 727 500 976 545 249 045 134,2
11020000 Податок на прибуток підприємств   500   -500 0,0
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 10 000 20 674 10 674 206,7
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 49 380 129 710 80 330 262,7
18010000 Податок на майно 237 329 187 839 -49 490 79,1
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року   2 427 2 427 0,0
18050000 Єдиний податок   191 380 452 383 261 003 236,4
19010000 Екологічний податок  0 550 550 0,0
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  0 0 0 0,0
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 0 15 880 15 880 0,0
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   50 0 -50 0,0
22090000 Державне мито   1 060 174 -886 16,4
24060000 Інші надходження   11 240 93 992 82 752 836,2
40000000 Офіційні трансферти   9 749 032 9 387 522 -361 510 96,3
41020100 Базова дотація 1 251 000 1 251 000 0 100,0
41020900 Інші додаткові дотації   0 236 600 236 600 0,0
41030000 Субвенції   8 498 032 7 899 922 -598 110 93,0
Всього (без урахування трансфертів)   1 228 439 1 880 175 651 736 153,1
Всього   10 977 471 11 267 697 290 226 102,6

 

          На п. 1 п.п. 2 Протоколу наради Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. від 24.03.2015 «Щодо стану виконання місцевих бюджетів у 2015 році та реалізації реформ міжбюджетних відносин, у тому числі використання отриманого додаткового ресурсу, вдосконалення системи надання житлових субсидій населенню, питань матеріально-технічного, ресурсного та іншого забезпечення будівництва фортифікаційних споруд» надаємо інформацію про надходження та використання коштів Станично-Луганського районного бюджету станом на 01 травня 2015 року.

 

 

 

Інформація про надходження коштів Станично-Луганського районного бюджету станом на 01.05.2015      
  загальний фонд        
 
    грн.      
ККД Доходи Факт      
     
10000000 Податкові надходження   3644274,77      
20000000 Неподаткові надходження   9901,27      
41020100 Базова дотація 3840400,00      
41030000 Субвенції на соціальний захист  8889528,95      
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 13259500,00      
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 10153200,00      
Всього 39796804,99      

 

 

 

Аналіз фінансування установ Станично-Луганського районного бюджету станом на 01.05.2015
Загальний фонд
    грн.
Код Показник Касові видатки за вказаний період
010000 Державне управління 457 800
070000 Освіта 13 194 311
080000 Охорона здоров`я 6 480 004
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 9 764 558
110000 Культура і мистецтво 1 479 333
120000 Засоби масової інформації 44 174
130000 Фізична культура і спорт 126 830
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 0
210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 0
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 0
  Усього  31 547 011

 

Формирование бюджета на 2013 год

Доходная часть местных бюджетов на 2013 год сформирована|формующий| с учетом прогнозных макропоказателей экономического|экономичного| и социального развития Украины на 2013 год, в соответствии с|соответственно| нормами Налогового и Бюджетного кодексов Украины, постановления КМУ "Об утверждении основных прогнозных макроэкономических показателей экономического|экономичного| и социального развития Украины на 2013 год и внесение изменений|смены| в постановление Кабинета Министров Украины от 31 августа 2011 года № 907" и других законодательных актов.

         При формировании доходной и расходной частей проекта местного бюджета на 2013 год учтены основные задания|задача|, определенные Программой экономических|экономичных| реформ на 2010-2014 года “Зажиточное|имущее| общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство”, Ежегодным Посланием|ниспосланием| Президента Украины в Верховную Раду Украины “О внутреннем и внешнем|наружном| положении Украины в 2012 году”, Основными направлениями бюджетной политики на 2013 год, одобренными Постановлением Верховной Рады Украины от 22.05.2012 № 4824, Прогнозом государственного бюджета Украины на 2013-2014 года и Программой социально-экомического| развития Станично-Луганского района на 2013 год а именно:

- определение приоритетных программ развития, финансирование которых|каких| будет осуществляться за бюджетные средства, то есть бюджетные средства должны тратиться|расходовать| на проекты и программы, которые обеспечат| наибольший экономический|экономичный| или социальный эффект для государства и региона;

- осуществление экономии бюджетных средств путем исключения неприоритетных| и неэффективных расходов, в первую очередь тех, которые не обеспечивают выполнения основных функций и заданий|задачи| органов государственной власти и органов местного самоуправления;

- использование|употребление| финансовых ресурсов таким образом, чтобы получить максимальный экономический|экономичный| эффект и решить|разрешать| наиболее неотложные и важные задания|задача|;

            - направление значительной части прироста бюджетных поступлений на улучшение благосостояния граждан;

            - детенизация экономики и доходов граждан, что обеспечит увеличение поступлений бюджетов и фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования без усиления фискальной нагрузки;

            - обеспечение надлежащего|подобающего| контроля за правомерностью получения налоговых льгот субъектами ведения хозяйства и целевым использованием|употреблением| таких льгот;

            - интенсификация процесса взыскания налогового долга.

           Относительно|касательно| методики расчета доходов, учитываемых при определении межбюджетных трансфертов, на 2013 год в разрезе административно-территориальных единиц, следует отметить, что сохранен|сберег| действующий механизм, то есть применение математических методов экстраполяции и экспоненты, а также коэффициентов, которые использовались при расчете прогноза на 2012 год.           

            Расчет объемов межбюджетных трансфертов между районным  бюджетом и бюджетами сел и поселков|селения| осуществляется в соответствии со|с| ст.ст.. 97, 98 Бюджетного кодекса Украины, согласно «Формулы распределения|деления| объемов межбюджетных трансфертов (дотаций выравнивания и средств|средства|, которые передаются|передают| в районный бюджет) между районным бюджетом и бюджетами территориальных обществ|общины| сел, поселков|селения| и их объединений», утвержденной| Постановлением КМУ № 1149 от 08.12.2010 г., с учетом внесенных изменений|смены|.

           Эта формула расчета межбюджетных трансфертов позволяет прогнозировать поступление доходов в будущем году, исходя из фактических поступлений доходной части за три предыдущих|предварительных| года (2009, 2010, 2011) скорректированных| на коэффициент относительной налогоспособности соответствующей территории, с учетом темпов роста поступлений по годам, а также с учетом фактических поступлений за 9 месяцев|луны| 2012 года.       

           Собственные поступления общего фонда районного бюджета, в пределах положений нового Бюджетного кодекса Украины и отдельных положений Налогового кодекса Украины, состоят из 3 источников|истока| поступлений:

 • 50 % налога на доходы физических лиц, оплаченного на территории района;
 • регистрационного сбора за проведение государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей;
 • налогу на прибыль предприятий и финансовых учреждений коммунальной собственности.

          Доходы общего фонда доказаны МФУ в сумме 19339,4 тыс.грн., в том числе:        

          - расчетный объем доходов районного бюджета, учитываемых при определении межбюджетных трансфертов, доведен МФУ на 2013 год в сумме|сдает| 19194,4 тыс. грн.,|, что на 1271,3 тыс. грн..| или на 7,1 % больше расчетных показателей доказанных МФУ на 2012 год (17923,1 тис.грн.) и на 2075,8 тис.грн или на 12,1 % больше ожидаемых поступлений 2012 года (17118,6 тыс.|давит| грн|).

           - расчетный объем доходов районного бюджета, которые не учитываются при определении межбюджетных трансфертов, на 2013 год составляет |сдает| 145,0 тис.грн – на уровне средних поступлений за годы базового периода.

     

          Рост прогнозных показателей 2013 года по отношению к 2011 - 2012 годам объясняется увеличением ФОТ и поэтапным ростом минимальной заработной платы.

          Основным источником|истоком| поступлений районного бюджета в 2013 году является налог на доходы физических лиц, удельный вес|вага| которого|какого| в бюджете  составляет|сдает| 99,2 %.

          Согласно ст. 8 ЗУ «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», при формировании показателей бюджета на 2013 год учтено, что с 1 января 2013 года размер минимальной заработной платы будет составлять 1147 грн. в месяц|луну|, а с 1 декабря – 1218 грн. в месяц|луну|.

 Фонд оплаты труда за 2011 год составляет|сдает| 176,4 млн. грн., что составляет 122,6 процентов у 2010 году, ожидаемое выполнение 2012 года 201,2 млн.грн. Прогнозные показатели на 2013 год - 219,0 тыс.грн.

 Кроме того запланированный фонд оплаты труда по малым предприятиям на 2013 год составляет|сдает| 14,5 млн.грн. или 105,8 процентов к|до| показателю 2012 года.

         Среднемесячная заработная плата одного штатного работника в 2011 году составила|сдает| 1777 грн. Фактический показатель за 9 месяцев|луны| 2012 года составляет|сдает| 2029 грн. Прогнозируемая на 2013 год среднемесячная заработная плата одного штатного работника составляет|сдает| 2178 грн. или 107,3 процентов к|до| показателю 2012 года.

 Задолженность по заработной плате по состоянию на 01.01.12р. по району составляла|сдает| 204,1 тыс.грн., в том числе задолженность по экономически|экономичный| активным предприятиям 23,8 тыс.грн., по экономически|экономичный| неактивным предприятиям 180,3 тыс.грн.

 На конец 2012 года задолженность по заработной плате составляет|сдает| 180,3 тыс.грн., по экономически|экономичный| неактивным предприятиям 180,3 тыс.грн, задолженности  на предприятиям – банкротам – отсутствует|отсутствующий|.

 В 2013 году, согласно расчетам макроэкономических показателей экономического|экономичного| и социального развития Украины, Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», будет сохранена|сберег| тенденция роста денежных доходов населения и минимальной заработной платы.

        Основными факторами роста является:

- установление с 1 января 2013 года размера минимальной заработной платы 1147 грн., с 1 декабря – 1218 грн. в месяц|луну|;

- осуществление мероприятий, связанных|повязал| с увеличением в 2013 году социальных выплат, помощи, в соответствии с|соответственно| размерами, определенными законодательством;

- обеспечение выполнения в утвержденных объемах государственного и местных бюджетов, своевременного и в полном объеме финансирования защищенных статей расходов;

- обеспечение агроформированиями своевременных расчетов с населением за сданные в аренду земельные и имущественные паи;

- обеспечение погашения задолженности из заработной плате.

Доходы

 

        Доходная часть проекта бюджета на 2013 год разработана на основе реформированного налогового законодательства, соответственно нормам Налогового кодекса Украины (внедрение ставки налога на доходы физических лиц в размере 17 % к доходам свыше 10 минимальных заработных плат, введение в действие с 1 июля 2012 года налога на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка). Также было проведено тесное сотрудничество между финансовым органом, органом налоговой службы и исполнительными органами местных советов, относительно обмена информацией в процессе формирования показателей местных бюджетов на 2013 год.

         Рост прогнозных показателей 2013 года по отношению к 2012 году объясняется увеличением ФОП  и поэтапным ростом минимальной заработной платы.

        Доходы  районного бюджета на 2013 год определены в сумме  136685,4 тыс. грн., в том числе:

 • общего фонда –  134707,3  тыс. грн., из|с| них :
 • собственные закрепленные доходы от поступлений налогов и сборов составляют 19339,4  тыс. грн|.;
 • трансферты из|с| государственного бюджета Украины и других бюджетов – 115364,6 тыс.грн. (в т.ч. дотация выравнивания из|с| Государственного бюджета – 61163,7 тыс.грн., поступление в районный бюджет из|с| сельских и поселковых бюджетов (изъятие|изъятие|)  -  672,2 тыс.грн.). Впервые за последние годы в бюджете района на изъятии|изъятии| 2 бюджета: Станично-Луганский – 650,4 тыс.грн. и|да| Таловский – 21,8 тыс.грн.;
 • субвенции из государственного бюджета на социальную защиту – 53532,0 тыс.грн.
 • специального фонда – 1978,1 тыс.грн., из них:
 • собственные поступления бюджетных учреждений -734,9 тыс.грн.;
 • субвенции специального фонда (на ремонт и содержание|иждивение| дорог|пути| коммунальной собственности) -1243,2 тис.грн.         

         Прогнозный объем поступлений по источникам|истоку| доходов планируется следующий:

  -  налог на доходы физических лиц –  19181,4 тыс. грн|, что на 2077,3 тыс. грн|, или на 12,1 % больше ожидаемых поступлений 2012 года (17104,1 тыс.грн.);

 • регистрационный сбор за проведение государственной регистации| юридических лиц и физических лиц - предпринимателей – 13,0 тыс.грн на уровне фактических поступлений за прошлые|прошедшие| годы;
 • налога на прибыль предприятий и финансовых учреждений коммунальной собственности - 145,0 тыс.грн (на уровне поступлений 2012 года).

Доведены объемы субвенции в сумме 1243,2 тыс.грн (на содержание|иждивение| дорог|пути| коммунальной собственности) по специальному фонду.

         Льготы по уплате налогов и сборов|сбора| (обязательных платежей) районным бюджетом в 2013 году не предоставляются.

 

Доходы специального фонда

         КФК  25000000 «Собственные поступления бюджетных учреждений» – запланировано получить 734,9 тыс.грн., согласно бюджетных запросов бюджетных учреждений, которые финансируются из районного бюджета в пределах расчетных показателей МФУ.

          Поскольку поступления первой группы собственных поступлений (КФК 20510000) образуются от платы за услуги, которые предоставляются бюджетными учреждениями, имеют постоянных характер и обязательно планируются, в бюджете их удельный вес составляет в запланированных на 2013 год поступлениях 100%. Так, по КФК 25010100 ожидается получить – 620,5 тыс.грн. Бюджетными учреждениями района предоставляются платные услуги в соответствии с их функциональными полномочиями:  родительская плата за содержание детей в школьных заведениях и школах эстетичного воспитания – 304,0 тыс.грн.; территориальным центром по обслуживанию пенсионеров предоставляются бытовые платные услуги, поступления от которых составляют 65,5 тыс. грн., РТМО  за медосмотр и платное зубопротезирование – 251,0 тыс. грн.

          По КФК 25010300 планируется получить 114,4 тыс.грн. Бюджетными учреждениями района предоставляются в аренду свободные помещения  в соответствии с|соответственно| утвержденной решением районного совета Методикой расчета пропорции распределения|деления| и порядка использования|употребления| платы за аренду имущества общей собственности территориальных обществ|общины| сел, поселков|селения| и Станично-Луганского района. На отчетную дату количество договоров аренды имущества по району составляет 38. Планируется получить –114,4 тыс.грн.

РАСХОДЫ

Общий объм расходов районного бюджета на 2013 год установлен в сумме 136 685,4 тис.грн., в том числе общего фонда  в сумме 134 707,3 грн. и спеціального фонда  1 978,1 грн.

Раз мер оборотно кассового остатка определен в сумме 40 000 грн.

Объемы межбюджетных трансфертов на 2013 год следующие:

 - дотация выравнивания местным бюджетам 14 сельским советам  1 поселковому совету в сумме  4 254,2 тис.грн.;

 - дополнительная дотация с районного бюджета на обеспечение потребности в защищенных статьях расходов 6 сельским советам в сумме 205,7 тис.грн.

 - субвенции с государственного бюджета на строительство, ремонт, реконструкцию и содержание улиц и дорог коммунальной собственности  16 сельским и 2 поселковым советам в сумме 1243,2 тис.грн.

     КФКВ 010000 "Государственное управление"

                На 2013 году по коду 010116 " Органы местного самоуправления" предусмотрено 1 809 тис.грн. Из них на оплату труда с начислениями 1 557,5 тыс.грн., на оплату энергоносителей 56,5 тыс.грн.

    КФКВ  070000 " Образование "

               В проекте районного бюджета на 2013 год ассигнования на содержание  учреждений образования районного подчинения  предусмотрены в сумме  39 876,8 тыс.грн.

             Расчет расходов на содержание учреждений просвещения проводился с учетом действующей сети учреждений и количества  учеников и преподавателей. В бюджете предусмотрено содержание 5 учебно-воспитательных комплексов.

Оплата труда рабочих бюджетных учреждений". Расчет фонда оплаты труда выполнен на основе тарификационных списков по единой тарифной сетке с учетом 1 тарифного разряда с 01.01.2013– 852 грн, с 01.12.2013 – 928 грн, минимальной заработной платы 01.01.2013 – 1147 грн, 01.12.2013 – 1218 грн. и доведением размера оклада до минимальной заработной платы.

         " Начисление на заработную плату " – 36,3 % от фонда оплаты работы..

          " Продукты питания " -  на питание учеников выделено 700 тыс.грн.

          "Оплата коммунальных услуг и энергоносителей " - предусмотрено 3 331,5 тыс.грн.      

        КФК 080000 " Охрана здоров"я "

         Проектом бюджета на 2013 год предусмотренны ассигнования на содержание  учреждений здравоохранения в сумме 25 583 тыс.грн.

       Расчет фонда оплаты труда из расчета 1 тарифного разряда с 01.01.2013– 852 грн, с 01.12.2013 – 928 грн, минимальной заработной платы 01.01.2013 – 1147 грн, 01.12.2013 – 1218 грн. и доведением размера оклада до минимальной заработной платы.

         " Начисление на заработную плату " – 36,3 % фонда оплаты труда.

            "Оплата коммунальных услуг и энергоносителей " – предусмотрено  2 900 тыс.грн.

            КФКВ 090000 " Социальная защита"

             В проекте бюджета предусмотренны расходы в размере 5 тыс.грн. а предоставление одноразовой материальной помощи малообеспеченным гражданам      тыс.грн. по райгосадминистрации,

- 217,8 тыс грн. – на предоставление социальных услуг населению по Управлению труда и социальной защите населения.

- 7,4 тыс.грн. – на выплату помощи детям – инвалидам  по 30 грн. и помощи за особые заслуги перед Родиной  40 грн. по УСЗН.

       На  содержание Районного центра социальных служб для семьи , детей и молодежи  выделено  159,6      тыс.грн.

     КФКВ 091209 " Финансовая поддержка общественных организаций "

              Согласно статьи 20 Закона Украины " О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты " местные органы исполнительной власти  могут предусматривать  финансовую поддержку общественным организациям ветеранов. Проектом бюджета на 2010 год предусмотренны расходы в сумме 48 тыс.грн. на районный совет ветеранов

          КФКВ 091204 " Территориальные центры социальной помощи на дому"

          На содержание предусмотренно 2 403  тыс.грн.

          КФКВ 091206 «Центр социальной реабилитации детей – инвалидов» -  237,8 тыс.грн.

          КФКВ 090802 «Программы по делам несовереннолетних» - предусмотрено 20 тыс.грн.

КФКВ 110000 " Культура и искусство "

       Расчетные показатели на культуру и искусство на 2013 год составляют 5 110,6 тыс.грн.  В 2013 году  предусмотрено содержание централизованной библиотечной системы в составе 32 библиотек, 3 музея, музыкальной школы с филиалом в Петровке, районного дома культуры и централизованной бухгалтерии.

      " Оплата труда "    Расчет фонда оплаты труда  на 2013 год рассчитан согласно действующих штатов.

     "Начисления на зарплату" – 36,3 % от фонда оплаты труда.

        "Оплату коммунальных услуг и энергоносителей" выделено 419,9 тыс.грн.

КФКВ  120201 «Периодические издания» газета Время – выделено 60 тыс.грн.

КФКВ  120100 «Радиовещание» - 20 тыс.грн.

КФКВ  130000 "  Физическая культура и спорт "

             Для функционирования сферы физической культуры и спорта в 2013 году планируются расходы в сумме  _____ тыс.грн., в том числе на содержание ДЮСШ – 537 тыс.грн., и на финансовую поддержку спортивных сооружений ДСО " Колос" – 364 тыс.грн., Спорт для всех – 40,3 тыс.грн.

            На проведение общерайонный мероприятий, согласно утвержденный программ, выделено 10 тыс.грн. ( по 5 тыс РГА и Райсовету)

         Резервный фонд предусмотрен в сумме 80 тыс.грн.

Пояснювальна записка
про виконання зведеного бюджету району за   2011 рік.
Доходна частина
               За даними управління Державного казначейства в Станично-Луганському районі   до доходної частини загального фонду місцевих бюджетів району без урахування міжбюджетних трансфертів за 12 місяців 2011 року надійшло 28442,1 тис.грн податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що становить  96,1 % до прийнятих планових зобов'язань з урахуванням внесених змін , 98,8 % до розрахункових показників МФУ та 107,1% відносно до виконання аналогічного періоду  2010 року у порівняних умовах.        
                 З 19 місцевих бюджетів , що формують зведений бюджет району уточнений план доходів загального фонду 2011 року виконали 12 місцевих бюджетів .
           З 13-ти запланованих на звітний період джерел податків і зборів загального фонду зведеного бюджету району виконані планові показники по 10-ти .
         Недоотримано до плану 1139,2 тис.грн внаслідок невиконання планових забов'язань по податку на доходи фізосіб, по державному миту та іншим надходженням.
                         Приріст доходів місцевих бюджетів по відношенню до минулого року у порівняних умовах становить 1895,0 тис. грн.
             
        Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів виконані в сумі 22853,3 тис.грн, що становить 96,7 % до розрахункових показників МФУ, 94,5% - до затверджених планових показників з урахуванням внесених змін .
 Доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів виконані в сумі 5588,8 тис. грн або 108,8% до розрахункових показників МФУ , 103,6% до затверджених планових показників з урахуванням внесених змін.
        
11010000
ПОДАТОК   НА   ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Основним джерелом надходжень до загального фонду зведеного бюджету району є податок на доходи фізичних осіб, який надійшов в сумі 22 735 ,1 тис.грн., або 94,4 % до затверджених планових показників з урахуванням внесених змін, та складає 79,9 % в загальному обсязі надходжень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження податку з доходів фізичних осіб збільшились на 6,1 %, або на 1299,6 тис. грн. 
З 19 бюджетів планові показники надходжень податку на доходи фізичних осіб за звітний період поточного року не виконані у 10 (недоотримано 1597,2 тис. грн).
Зокрема, по Валуйській сільській раді зменшились надходження від підприємства філія "Абсолют" ТОВ ВКФ "ЛІА"ЛТД в 4,4 рази на суму 606,3 тис.грн (у контенгенті) внавслідок зміни сплати податку на доходи з фізосіб на бюджет м.Луганськ без корегування базових показників на 2011р.
Зменшились надходження до Станично-Луганської селищної ради від підприємства філія "Свіжість" ТОВ ВКФ "ЛІА"ЛТД в 5 раз на суму 178,9 тис.грн. (у контенгенті) та від підприємства ТОВ ВКФ «ЛІА»ЛТД в 2,6 рази на суму 433,6 тис. грн (у контенгенті) внавслідок зміни сплати податку на доходи з фізосіб на бюджет м.Луганськ без корегування базових показників на 2011р.
 Загальна сума втрат бюджету внаслідок зміни бюджету сплати податку на м. Луганськ без корегування базових показників по доходах на 2011 рік становить 1524,6 тис.грн ( ТОВ ВКФ «ЛІА»ЛТД з філіями «Абсолют» і «Свіжість» - 1218,8 тис.грн, Станично-Луганське відділення ВАТ «Ощадбанку» №3119- 71,8 тис.грн, Рай городка міжрайгаз-188,8 тис. грн, Луганська дистанція захисних лісонасаджень-45,5 тис. грн).
Зменшились надходження у поточному році по відношенню до аналогічного періоду минулого року на 113,6 тис.грн податку на доходи фізосіб до бюджетів В.Чернігівської, В.Богданівської, Гарасимівської, Камишненської, Нижньотеплівської, Розквітнянської, Теплівської, Чугинської, Широківської сільських рад внаслідок зменшення надходжень від сільгосппідприємств - скорочення робочого часу .
   Станом на 01.01.2012р. по податку на доходи з фізичних осіб податкова заборгованість становить 98,0 тис. грн, що 41,6% менше ніж на початок року.
З початку року відбулось 17 засідань комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат за участю керівників підприємств-боржників, на яких було заслухано 36 звітів.
          Найбільшими платниками податку з доходів фізичних осіб в бюджет району є:
1) Станично-Луганський районний відділ освіти (надійшло 2324,2 тис.грн в контингенті) питома вага надходжень в загальній сумі надходжень складає 7,7 %;
2) Підприємства колії Донецької залізниці (надходження складають 7316,2 тис.грн), займають 24 % в загальному обсязі надходжень;
3) Станично-Луганське РТМО (надійшло 1685,3 тис.грн в контингенті) питома вага надходжень в загальній сумі надходжень складає 5,6 %;
4) ТОВ „ЛЕО” (надійшло 765,1 тис.грн), питома вага в загальному обсязі надходжень складає 2,5%;
5) ДП „Станично-Луганське ДЛМГ” (надійшло 861,0 тис.грн), питома вага в загальному обсязі надходжень складає 2,8 %.
 
13050000
ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
            Також вагомою часткою наповнення бюджету є плата за землю (16 % в загальному обсязі надходжень), яка надійшла в сумі 4556,6 тис.грн., або 103,9 % до планових показників за звітний період, та в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилась на 1405,0 тис.грн, або на 354,5 тис.грн та на 8,4 % у порівняних умовах
     Вперше, починаючи з 2011 року надходження плати за землю в повному обсязі зараховуватимуться до доходів місцевих бюджетів та не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.
Найбільшими платниками податку з плати за землю бюджету району є:
1) Підприємства колії Донецької залізниці (надходження складають 387,3 тис.грн в контенгенті), надходження від якої займають 8,5 % в загальному обсязі надходжень;
2) ТОВ Техремпоставка (надійшло 139,2 тис.грн), питома вага в загальному обсязі надходжень складає 3,1 % ;
3) ТОВ «Альянс-Благовест» (надійшло 132,7 тис.грн), питома вага в загальному обсязі надходжень становить 2,9 %;
4) ТОВ «Валуйська МТС» (надійшло 120,5 тис.грн.), питома вага в загальному обсязі надходжень становить 2,6 %;
5) ППС ВФ „АГРО” (надійшло 141,4 тис.грн.), питома вага в загальному обсязі надходжень становить 3,1 %.
Незважаючи на те, що по платі за оренду землі збільшення надходжень по відношенню до 2010р. становить 6,2 % (в наслідок перегляду та заключенню нових договорів оренди землі ) шістьма радами недоотримано до плану загальною сумою 130,1 тис. грн - невиконані плани по платі за оренду землі (припинення дії договору оренди землі по підприємству ТОВ «Астаховське» Теплівської с/ради, та затримка переєстрації договорів оренди землі, а також затримка процедури заключення двух договорів оренди землі з фізособами по Миколаївській сільській раді ) .
До тих  підприємців-орендарів, що не вчасно і не  в повному обсязі розраховуються за оренду землі. Ст.17 Закону України „Про плату за землю” передбачено, що несплата земельного податку, а також орендної плати за землю протягом півроку вважається систематичною і є підставою для припинення права користування земельними ділянками. Одним з методів, що дозволяє впливати на динаміку заборгованості по платі за землю і підвищує відповідальність юридичних осіб землекористувачів при несвоєчасному внесенні плати за землю, є позбавлення права власності і користування земельною ділянкою.
Починаючи з 2008 року внесені зміни до Закону України від 6.10.1998р. № 161-XIV „Про оренду землі” якими визначено, що річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності не може бути меншою трикратного розміру земельного податку.
Згідно  інформації землевпорядників місцевих органів влади станом на 01.01.2012 року по Станично-Луганському району кількість договорів оренди землі несільгосп призначення по яким ставка орендної плати встановлена нижче трикратного розміру земельного податку зменшилась у порівнянні з початком року і становить 15 угод, а саме: 2 угоди – Теплівська с/р; 1 угода – Вільхівська с/р; 8 угода – Валуйська с/р; 1 угода –Великочернигівська с/р; 3 угоди – Широківська с/р.
У зв'язку із тим, що деякі орендарі земельних ділянок відмовляються від сплати орендної плати за земельні ділянки з урахуванням земельної нормативної грошової оцінки земель та збільшення мінімального розміру орендної плати посилюючись на те, що зміни до договорів оренди землі, враховуючи ст.30 ЗУ „Про оренду землі”, можуть бути внесені тільки за взаємною угодою сторін - з метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів забов'язуємо:
- прийняти заходи щодо прискорення переукладання діючих договорів оренди та збільшення мінімального розміру орендної плати у межах діючого законодавства, або припинити дію договорів оренди та передати землі платоспроможним землекористувачам;
- при внесені змін до бюджетів розглянути питання щодо виділення коштів на проведення інвентаризації та грошової оцінки землі;
- прийняти заходи, щодо зменшення податкової заборгованості, яка станом на 01.01.2012 року становить по зведеному бюджету - 111,7 тис. грн .
КФК 18040000
«Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності »
         При плані 240,8 тис. грн виконано 246,0 тис. грн, або 102,2 % до плану та на 5,2 тис. грн більше уточнених планових показників звітного періоду, відносно фактичних надходжень минулого року по КФК 14070000 “Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності” надходження становлять 231,7% .
Вперше відповідно до нової редакції Бюджетного кодексу України з 2011 року збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, який надходив до І кошика (доходи, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів), зараховується до доходної частини ІІ кошика (доходи, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів), відповідно до норм Податкового кодексу збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності включений до складу місцевих податків і зборів. Відповідно до Податкового кодексу змінено розмір ставок збору - замість фіксованих ставок у гривнях введено ставки у відсотках від мінімальної заробітної плати. В наслідок чого по зведеному бюджету спостерігається збільшення надходжень у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 139,8 тис.грн.
19040100
ФІКСОВАНИЙ СІЛЬГОСППОДАТОК
 
       Займає 1,1 % в структурі надходжень 2011 року. При плані 290,4 тис.грн надійшло 304,7 тис.грн, що становить 104,9 % до уточнених планових показників звітного періоду. Отримано понад план 14,3 тис.грн. За звітний період в районі зареєстровано 99 платника фіксованого сільгоспподатку,або на 1 платника менше ніж на початок року. Зменшення надходжень по відношенню до виконання минулого року становить 6,1 тис. грн, або 2 %.
  
            Решта джерел формування бюджету району (9 податків і зборів) займають у структурі надходжень 2,1 %. Середній відсоток виконання планових забов'язань по них становить 124 %.
Залишається проблемою, що впливає на недовиконання планових показни­ків доходної частини бюджету наявність недоїмки по надходженням до місцевих бюджетів.
Податковий борг до місцевого бюджету станом на 01.01.2012 року становить 507,7 тис.грн, загальне скорочення податкового боргу у порівнянні з початком року становить 346 ,5 тис.грн,або 41,3%.
         В загальному обсязі податкової заборгованності на звітну дату найбільша питома вага припадає на фіксований сільгоспподаток 47,8 % (242,6 тис. грн).Питома вага заборгованості по платі за землю становить 22% (111,7 тис. грн) – по податку на доходи фізичних осіб 19,3 % (98,0 тис. грн.)
  В розрізі рівнів бюджетів виконання плану мобілізаціі власних доходів складає:
                                       районний бюджет – 94,2 відсотка
                                       селищні бюджети – 95,3   відсотка
                                       сільські бюджети   – 102,4   відсотка                                                                                                 
                                       Разом по району     - 96,1    відсотка.                                                
   У цілому по сільрадам протягом звітного  2011 року надійшло доходів більше, ніж за 2010 рік. Середній приріст надходжень складає 7,1 %, або 1895,0 тис.грн у порівняних умовах, в той час, як у минулому році приріст надходжень по відношенню до аналогічного періоду попереднього року становив 17,5% (4012,6 тис.грн) , що свідчить про поступове зменшення темпів росту надходжень загального фонду.
  Так з 19 бюджетів, що формують зведений бюджет району, впевнено виконали планові забов'язання по доходам 12 рад - Петрівська, Верхньобогданівська, Камишненська, Нижньотеплівська, Вільхівська,  Передільська, Розквітнянська, Талівська, Теплівська, Червоножовтнева, Чугинська, Широківська  с/ради.
Відсоток виконання  планів у яких коливається від 101,8 відсотків у Розквітнянській с/раді до 139,7 відсотків у Ч.Жовтневій с/раді.
       Враховуючи викладене, з метою забезпечення виконання місцевих бюджетів в обсягах, затверджених відповідними місцевими радами на 2012 рік, зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни та забезпечення своєчасного фінансування першочергових видатків по виплаті заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, розрахунків за спожиті енергоносії виконанню доходної частини бюджету у поточному бюджетному періоді необхідно приділяти увагу не тільки бухгалтерам сільрад, але всьому апарату органів місцевого самоврядування. 
 Таким чином з метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів та залучення незадіяних резервів їх наповнення всім органам місцевого самоврядування необхідно:
    - постійно проводити роботу ,щодо виявлення резервів збільшення доходів місцевих бюджетів
- опрацювати питання щодо припинення права користування земельними ділянками боржників ,які систематично не сплачують плату за землю
- вжити заходи щодо проведення грошової оцінки землі та інвентаризації земель
-вжити заходи, щодо перегляду умов діючих договорів оренди землі щодо збільшення розміру орендної плати за земельні ділянки у межах діючого законодавства .
 
ВИДАТКОВА   ЧАСТИНА
 
Видаткова частина загального фонду бюджету району за 2011 рік з урахуванням субвенцій з державного бюджету виконана на 97,7 %. При уточненому плані 129 879,7 тис. грн. касове виконання складає 126 850,3 тис.грн. що на 18 048,2 тис. грн. більш ніж у минулому році.
        З загальної суми видатків на оплату праці з нарахуваннями направлено 64 073,6 тис.грн. що на 6,7 відсотки або на 4 014 тис.грн. більше ніж у минулому році. Оплата праці з нарахуваннями займає 50,5   відсотків загальних видатків.
        На енергоносії та комунальні послуги направлено 12 485,2 тис.грн. що на 2 461,6 тис.грн. або на 24,6 відсотки більше ніж у 2011 році.       
        Видатки на продукти харчування та медикаменти склали  1 926,1 тис.грн.
        Разом захищені статті видатків складають 123 098,8 тис.грн. або 97 відсотків загальних видатків.
      З загальної суми видатків направлено на фінансування:
    - органів місцевого самоврядування – 8 488,9 тис.грн. або 6,7 % від загальної суми видатків. В порівнянні з минулим роком видатки збільшені на 10,3 % або на 791,5 тис.грн. З загальної суми видатків направлено на виплату захищених та першочергових статей видатків 7 885 тис.грн. або 92,9 %.
    - на утримання установ освіти витрачено 41 560,3 тис.грн. що на 5 % або на 1 980,7 тис.грн. більше ніж за 2011 рік. З загальної суми видатки на освіту склали 32,7 відсотки. На виплату захищених статей видатків направлено 40 440,2 тис.грн. або 97,3 % загальних видатків на освіту.
   - на охорону здоров”я   направлено 23 004,7 тис.грн. або 18,1 відсоток загальних видатків. Від минулого року видатки збільшені на 7,6 відсотки, або на 1 618,7 тис.грн. З загальної суми видатків на охорону здоров”я видатки на захищені статті склали 22 313 тис.грн. або 97 %.
    - соціальний захист займає 31,7 відсотків загальних видатків або 40 216,1 тис.грн. з загальної суми направлено на :
    - на виплату допомоги сім”ям з дітьми – 30 139,5 тис.грн.( за рахунок субвенцій з державного бюджету);
    - на виплату пільг та житлових субсидій – 7 660,6 тис.грн., ( за рахунок субвенцій з державного бюджету);
    - на виплату матеріальної допомоги   – 26 тис.грн.
    - на соціальні послуги – 211,3 тис.грн.
    - на утримання територіального центр обслуговування пенсіонерів – 1 699 тис.грн.
    - на утримання центру соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді – 188,2 тис.грн.
    - на фінансову підтримку організацій „Рада ветеранів”   – 38,4 тис.грн.
    - на проведення молодіжних заходів – 16,8 тис.грн.
    - на проведення програм по неповнолітнім – 0,8 тис.грн.
    - на оздоровлення дітей - 70 тис.грн.
    - на утримання Центру реабілітації дітей – інвалідів - 165,5 тис.грн.
    - видатки на культуру склали 5 913,3 тис.грн. що на 707,7 тис.грн. більш ніж за 2011 рік. З загальної суми видатки на культуру склали 4,7 %. 5 827,1 тис.грн. направлено на захищені статті видатків що складає 98,5 % видатків на культуру.
    - на фізичну культуру та спорт направлено 727,3 тис.грн. що на 100,4 тис.грн. збільшено від минулого року. З загальної суми профінансовані видатки на утримання ДЮСШ у сумі 473 тис.грн., Центру «Спорт для всіх» - 23,8 тис.грн., на фінансову підтримку «Колос» - 230,6 тис.грн.
    - засоби масової інформації  профінансовані у сумі 167,8 тис.грн. В порівнянні з минулим роком видатки зменшені   на 13,5 %, або на 26,1 тис.грн.
     - на житлово-комунальне господарство виділено 230,7 тис.грн. В порівнянні з 2011 роком видатки зменшені на 434,7 тис.грн.;
        - на фінансування програм проведення заходів з нагоди пам»ятних та професійних дат витрачено 164,4 тис.грн.;
         Бюджетні позички суб'єктам підприємницької діяльності не надавались.
У відповідності до Постанови КМУ від 05.10.1998р. №1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» в районі реалізується цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі – «Власний дім» шляхом довгострокового кредитування сільських забудовників. Надання кредитів здійснюється спеціально створеним підприємством ЛОКП «Обласний фонд підтримки особистого житлового будівництва на селі». У 2011 році передбачено фінансування на зазначену програму у сумі 51  000 грн., виділено 51 000 грн. в тому числі по загальному фонду 15 000 грн, по спеціальному фонду 36 000 грн.
 
Дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному  фондам станом  на 1.01.2012 року відсутня.
        Кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 3 051 464,61 грн., що збільшена в порівнянні з початком року, по спеціальному фонду 956 918,98 грн., що зменшена в порівняні з початком року.
             Основною причиною виникнення кредиторської заборгованості є непроведення платіжних доручень бюджетних установ та сільських і селищних рад Державним казначейством у грудні 2011 року. З загальної суми заборгованості по загальному фонду 2 167 411,68 грн. виникла у зв’язку з недофінансуванням субвенції з Державного бюджету на пільги та субсидії населенню.
            Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.
            У 2011 році з метою забезпечення збалансованості місцевих бюджетів та проведення своєчасних розрахунків за захищеними видатками бюджетів:
- забезпечено своєчасне перерахування місцевим бюджетам дотацій вирівнювання та додаткових дотацій;
- районним бюджетом отримана середньострокова позичка у сумі 928 600 грн. у зв’язку із невиконанням розрахункових показників по доходах, що враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів;
- протягом року бюджетами району отримано та повернуто 34 352 570 грн. позички на покриття тимчасових касових розривів.
            Слід зазначити, що однією з важливих причин, яка значно погіршує структуру видатків на фінансування бюджетних установ в умовах обмеженості бюджетних коштів є недосконала та неефективна мережа бюджетних установ, яка протягом року формувалась без врахування тенденцій до зміни кількості населення та потреб регіонів.
-                     Так розрахунковий обсяг виділений Міністерством фінансів України на фінансування Центрів молоді  на 2011 рік складав 84 тис.грн., фактично же витрачено 188,2 тис.грн. що у 2,2 рази більше.
-                     На утримання центрів реабілітації дітей-інвалідів згідно формульного розрахунку було виділено 55 тис.грн., фактично використано – 165,5 тис.грн. що більше ніж у 3 рази.
-                     На утримання спортивних установ Мінфіном виділялось 458,8 тис.грн., фактично витрачено – 727,3 тис.грн.
Слід зазначити, що у 2011 році по Районному територіальному медичному об’єднання було скорочено 30 ліжок звичайного стаціонару, але нажаль  це не привело до скорочення штатної чисельності.
Враховуючи викладене, пропоную керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації та рекомендувати сільським та селищним головам протягом року забезпечити економне та раціональне використання бюджетних коштів, передбачити скорочення непершочергових видатків, забезпечити жорсткий режим економного використання енергоносіїв, припинити використання бюджетних коштів для проведення святкових заходів (за винятком централізованих заходів спеціально уповноваженим органом), провести інвентаризацію мережі бюджетних установ та надати пропозиції щодо суттєвих змін до неї.
 
 
Начальник
фінансового управління                                           А.О.Васильченко
 
 
 
 
 
 


 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА РАДА
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
РІШЕННЯ
 
         30 грудня 2010 р.                                                                                                                                                                                                             № 4 /5
         cмт Станиця Луганська
  
        

Про районний бюджет

 на 2011 рік

 
            У відповідності до п.17 ч.1 ст. 43, ч.2 ст. 61, ст.ст.62-64 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. ст. 21-24, ст.55, ст.64, ст.ст.65-66, ст.69, ст.ст.71-77, ст.89 ст.91, ст.96, ст.98, ст.101 Бюджетного кодексу України, ст.15, ст.16, с.17, ст.18, ст.20, ст.21, ст.23, ст.24, ст.25 Закону України „Про державний бюджет України на 2011 рік», Станично-Луганська районна рада
 
 ВИРІШИЛА:
        
 1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік у сумі 107 257 102 грн. у тому числі обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету в сумі 49 737 700 грн, та субвенцій    з    державного   бюджету   в   сумі 39 532 475 грн.
 
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 106 617 930 грн., спеціального фонду бюджету 639 172 грн. (додаток №1).
 
 2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2011 рік у сумі 107 275 102 грн., ||
Станично-Луганська районна державна адміністрація
93600, Україна, смт. Станиця-Луганська, вул.Центральна, 25
Тел. (06472) 3-12-90, факс 3-12-89
Веб-сайт: http://stn.loga.gov.ua
E-mail: rga.stn@loga.gov.ua
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.stn.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Станично-Луганська РДА