Сьогодні: вівторок, 20 серпня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Чи цікавим є для Вас наповнення нашого сайту?
Проголосувало: 969
Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Станично-Луганська РДАДіяльність РДАДержавний реєстр виборців
Суб’єктам подання відомостей

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Станично-Луганської районної державної адміністрації здійснює щомісячне поновлення бази даних Реєстру.

 

 

Поновлення бази даних Реєстру здійснюється на підставі відомостей, які подаються до відділу ведення Реєстру органами, закладами, установами відповідно статті 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців» до 5 числа кожного місяця.

 

Відомості у формах (крім форми 3.1) повинні включати період з першого до останнього календарного дня місяця, який передує даті їх подання. Наприклад, якщо відомості подаються 3 лютого 2016 року, вони повинні включати період з 1 до 31 січня 2016 року.

Відомості, що подаються за формою 3.1, повинні включати період з першого до останнього календарного дня місяця, в якому вони подаються. Наприклад, якщо відомості подаються 4 січня 2016 року, вони повинні включати дані про громадян України, яким виповниться 18 років з 1 до 31 січня 2016 року.

 

Подання складається на паперовому носії формату А4 в одному примірнику (з одностороннім друком), до якого додається його файл, сформований програмними засобами Microsoft Excel із застосуванням таблиці кодування символів WIN1251, на електронному носії інформації. Відомості про виборців (осіб) на електронному носії інформації повинні відповідати відомостям подання на паперовому носії.

 

Достовірність відомостей подання засвідчується на кожному аркуші скріпленим печаткою підписом керівника відповідного державного органу, закладу, установи, органу реєстрації, командира військової частини (формування), із зазначенням повного найменування посади керівника, який підписує подання, та найменування органу, закладу, установи.

 

Електронний носій інформації після перевірки записаних у файлі відомостей на відповідність поданим на паперовому носії відомостям та опрацювання згідно з вимогами Закону може бути повернуто органом ведення Реєстру відповідному органу, закладу, установі.

 

 

 

Суб’єкти подання відомостей періодичного поновлення Державного реєстру виборців Станично-Луганського району:

 

1. Керівник Станично-Луганського РВ УДМС України у Луганській області (уповноважений центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства) подає відомості про:

 • осіб, які протягом попереднього місяця набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України (форма 3.2);
 • осіб, які протягом попереднього місяця отримали паспорт громадянина України у зв'язку із зміною прізвища, імені, по батькові, дати або місця народження (форма 4.2форма 4.2.1);
 • осіб, громадянство України яких припинено протягом попереднього місяця (форма 3.6).

 

2. Керівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану Станично-Луганського районного відділу юстиції подає відомості про виборців, смерть яких зареєстровано протягом попереднього місяця (форма 4.1).

 

3. Голови селищних/сільських рад (уповноважені посадові особи органів реєстрації) подають відомості про:

 • громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, яким протягом наступного місяця виповниться 18 років (форма 3.1);
 • виборців, які протягом попереднього місяця зареєстрували своє місце проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці (форма 3.4);
 • виборців, які протягом попереднього місяця зняті з реєстрації за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці (форма 3.5);
 • виборців, щодо яких протягом попереднього місяця встановлено постійну нездатність пересуватися самостійно (форма 10.1).

 

4. Голова Біловодського районного суду подає відомості про:

 • виборців, які протягом попереднього місяця були визнані судом недієздатними (форма 6.1);
 • осіб, щодо яких протягом попереднього місяця було скасовано рішення суду про визнання їх недієздатними (форма 6.2).

 

5. Керівник спеціалізованого закладу (Теплівський обласний психоневрологічний інтернат), який відповідно до закону здійснює облік бездомних громадян, подає відомості про:

 • виборців, які протягом попереднього місяця зареєстровані за юридичною адресою закладу (форма 8.1);
 • виборців, які протягом попереднього місяця зняті з реєстрації за юридичною адресою закладу (форма 8.2);
 • виборців, щодо яких протягом попереднього місяця встановлено постійну нездатність пересуватися самостійно (форма 10.1).

 

6. Головний лікар РКУ «Станично-Луганське районне територіальне медичне об’єднання», начальник Управління соціального захисту населення Станично-Луганської райдержадміністрації подає відомості про виборців, щодо яких протягом попереднього місяця встановлено постійну нездатність пересуватися самостійно (форма 10.1).

 

 

* Зразок супровідного листа.

 

* Інструкція щодо заповнення форм подань з відомостями про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців.

 

* Посилання щодо програми перевірки відомостей про виборців CheckForm та інструкції для роботи з нею.

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

 

ПОСТАНОВА

9 березня 2016 року № 69

 

Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6

 

У зв’язку із внесенням Законом України від 10 грудня 2015 року № 888-VIІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг" змін до Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 – 13, пунктом 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

 

1. Внести зміни до постанови Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6 "Про форми подань з відомостями про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців" (із змінами), виклавши її в такій редакції:

 

"Відповідно до пункту 8 частини першої статті 3, частини третьої статті 14, статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 – 13, пунктом 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

 

1. Встановити: 

форми подань з відомостями про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців (додатки 1 – 28); 

зразок супровідного листа (додаток 29). 


 

2. Затвердити Інструкцію про заповнення форм подань з відомостями про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців (додаток 30). 

 

3. Відомості про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців, подаються разом із супровідним листом щомісяця до 5 числа. 

У разі відсутності відомостей про виборців (осіб) за відповідний період органи, заклади, установи в той самий строк письмово повідомляють про це відповідні органи ведення Державного реєстру виборців. 


 

4. Уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, посадовим особам подавати відомості за формами 3.2, 3.6, 4.2, 4.2.1. 

 

5. Керівникам відділів державної реєстрації актів цивільного стану подавати відомості за формою 4.1. 

 

6. Командирам військових частин (формувань) подавати відомості за формами 5.1, 5.3.

 

7. Районним (районним у містах, міським, міськрайонним) судам подавати відомості за формами 6.1, 6.2. 

 

8. Керівникам установ виконання покарань подавати відомості за формами 7.1, 7.2, 7.3. 

 

9. Керівникам центрів обліку, які відповідно до закону ведуть облік бездомних осіб, або соціальних служб, у складі яких утворено структурні підрозділи для ведення обліку бездомних осіб, подавати відомості за формами 8.1, 8.2. 

 

10. Керівникам закордонних дипломатичних установ України подавати відомості за формами 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.7, 9.8, 9.9. 

 

11. Міністерству оборони України подавати відомості за формами 9.6, 9.10. 

 

12. Керівникам районних (районних у містах, міських) органів охорони здоров’я, установ соціального захисту, сільським, селищним, міським головам подавати відомості за формою 10.1. 

 

13. Уповноваженим посадовим особам органів реєстрації подавати відомості за формами 3.1, 3.4, 3.5.

 

14. Відомості, які подаватимуться органами, закладами, установами під час проведення виборів або референдумів для складання попередніх та уточнених списків виборців, до подань з відомостями про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців, не включаються. 

 

15. Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству соціальної політики України, Міністерству юстиції України, Державній міграційній службі України, Державній пенітенціарній службі України, Державній судовій адміністрації України, а також обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям цю постанову довести до відома відповідних органів, закладів, установ, регіональних органів адміністрування та органів ведення Державного реєстру виборців, сільських, селищних, міських рад та забезпечити контроль за її виконанням".

 

2. Ця постанова набирає чинності з 4 квітня 2016 року.

 

3. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству соціальної політики України, Міністерству юстиції України, Державній міграційній службі України, Державній пенітенціарній службі України, Державній судовій адміністрації України, а також обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома відповідних регіональних органів адміністрування та органів ведення Державного реєстру виборців, сільських, селищних, міських рад.

 

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова Центральної виборчої комісії   М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

 

ПОСТАНОВА

17 лютого 2016 року № 55

 

Про Порядок одноразової передачі відомостей Державного реєстру виборців для створення реєстру територіальної громади

 

Відповідно до пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг", частин другої, третьої статті 8, частини першої статті 11, частин другої, третьої статті 14, частини четвертої статті 26 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 – 13, пунктом 8 статті 17, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

 

1. Затвердити Порядок одноразової передачі відомостей Державного реєстру виборців для створення реєстру територіальної громади (додаток 1).

 

2. Встановити форму акта приймання-передачі електронного носія з відомостями Державного реєстру виборців для створення реєстру територіальної громади (додаток 2).

 

3. Службі розпорядника Державного реєстру виборців забезпечити можливість формування відомостей Державного реєстру виборців для створення реєстрів територіальних громад, обліку запитів органів реєстрації на отримання таких відомостей та переданих їм електронних носіїв із застосуванням програмних засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців".

 

4. Встановити, що затверджений цією постановою Порядок та додаток 2 до неї набирають чинності з 4 квітня 2016 року.

 

5. Цю постанову надіслати Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома відповідних органів ведення Державного реєстру виборців та сільських, селищних, міських рад, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

 

Заступник Голови Центральної виборчої комісії     Ж. УСЕНКО-ЧОРНА

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо визначення критеріїв надання виборцям статусу

«постійно нездатний самостійно пересуватися»

 

У зв’язку з чисельними зверненнями щодо визначення критеріїв надання виборцям статусу «постійно нездатний самостійно пересуватися» (далі-НСП), спеціалістами Головних управлінь: охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення облдержадміністрації та відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації підготовлені рекомендації щодо переліку виборців, яким має надаватися такий статус.

 

До переліку виборців, які мають статус НСП, відносяться:

1) інваліди 1 групи;

2) інваліди, що мають довідку МСЕК щодо потреби в сторонньому догляді;

3) особи, що мають потребу в сторонньому догляді, проте не перебувають на обліку у лікарняних закладах;

4) інші особи, що постійно нездатні самостійно пересуватися за станом здоров’я або за віком.

 

Виборці, що тимчасово не можуть пересуватися самостійно, до переліку осіб зі статусом НСП не належать.

 

Відомості щодо виборців зі статусом НСП надаються органами охорони здоров’я, установами соціального захисту населення разом з закладами Товариства Червоного Хреста України та місцевими радами до відповідних відділів Державного реєстру виборців за формою 10.1, визначеною постановою Центральної виборчої комісії від 13.01.2011 №6 „Про форми подань з відомостями про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців”.

 

 

||
Станично-Луганська районна державна адміністрація
93600, Україна, смт. Станиця-Луганська, вул.Центральна, 25
Тел. (06472) 3-12-90, факс 3-12-89
Веб-сайт: http://stn.loga.gov.ua
E-mail: rga.stn@loga.gov.ua
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.stn.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Станично-Луганська РДА