РОЗКВІТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ ДВАДЦЯТЬ  ДЕВ`ЯТА  СЕСІЯ РІШЕННЯ

 

РОЗКВІТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ  ДЕВ`ЯТА  СЕСІЯ

 

 

РІШЕННЯ

від 27 січня  2015 року                                                                        № 29 / 11                               селище  Розквіт  

Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб –підприємців на території Розквітненської сільської ради на 2016 рік.

        З метою виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності  від 04.11.2011 року № 4014- VI,  керуючись ст.10, п.12.3 Податкового кодексу України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Розквітненська сільська рада                                                                                                  

ВИРІШИЛА:                                                                                                                                                                                                    

           1.Встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території Розквітненської  сільської ради  на 2016 рік.

             2.Затвердити положення  про єдиний податок на території сільської ради (додаток 1 ).

          3.Встановити з 01.01.2016 року на території Розквітненської  сільської ради ставки  єдиного  податку  для фізичних осіб підприємців :

         - для першої групи - в розмірі 10 відсотків мінімальної заробітної плати

( додаток 2);

         - для другої групи – в розмірі 20 відсотків  мінімальної заробітної плати  (додаток 3);

           4.Рішення сільської ради «Про встановлення  ставок єдиного податку”  від 09.07.2014 р.   № 27/ 2 вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2016 року.

                   5.Оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на  дошках оголошень, в місцях масового відвідування .

          6.Додаток №1 є невід’ємною частиною даного рішення.

          7.Рішення набирає чинності з 01.01.2016 року.

          8. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну комісію з  питань  бюджету та фінансів.

 

Сільський   голова                                                                          В.О.Діденко

 

Згідно з оригіналом

Секретар  сільської ради                                      С.М.Міренкова                                                                                                              

                                                                                              Додаток 1 до рішення № 29/11

                                                                                                   від « 27  »  січня 2015_року

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про єдиний податок

(ст.  291 – 295 ПКУ)

 

Розділ І. Платники податку
(ст. 291 ПКУ)

1. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи 
платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

Виключення та обмеження щодо перебування платників у групах встановлюються Податковим Кодексом України.

Розділ ІІ. Об’єкт та ставки єдиного податку

(ст. 293 ПКУ)

2.1. Ставки єдиного податку для платників першої – другої  груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата).

2.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах  до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах  до  20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Ставка єдиного податку встановлюється Податковим Кодексом України для платників єдиного податку першої - третьої групи в разі:

 • перевищення визначеного обсягу доходу
 • провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку
 • при застосуванні іншого способу розрахунків ніж визначений
 • здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування
 • провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 Розділу І цього положення.

 

Розділ ІІІ. Податковий (звітний) період
(ст. 294 ПКУ)

3.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

3.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

3.3. Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

3.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація..

3.5. Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

3.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

3.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.

Розділ ІV. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку
(ст. 295 ПКУ)

4.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У разі якщо сільська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового Кодексу України.

4.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

4.4. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

4.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

 

Секретар  сільської ради                                            С.М.Міренкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2
до рішення 29/11 сесії
шостого скликання Розквітненської
сільської ради від 27.01..2015 року

 

Розмір ставок єдиного податку на 2015 рік

Перша группа - фізичні особи-підприємці, які
не використовують працю найманих осіб

 

Код

КВЕД

 

Види господарської діяльності відповідно

 

Розмір ставки податку у відсотках (%),  від мінімальної заробітної плати

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  харчовими  продуктами

10

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  текстильними  виробами, одягом  і  взуттям

10

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  іншими  товарами

10

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

10

81.30

Надання ландшафтних послуг

10

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

10

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

10

95.23

Ремонт взуття

10

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

10

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

10

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10

95.12

Ремонт обладнання зв'язку

10

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10

77.21

Прокат товарів для спорту та відпочинку

10

77.29

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

10

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

10

 

                                                                                                                                  

Секретар сільської ради                                                               С.М.Міренкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Додаток № 3 
                                                                         до рішення 29/11сесії

Розквітненської сільської ради VI скликання

                          від 27.01. 2015 року

 

Фіксовані ставки єдиного податку на 2016 рік для суб’єктів господарювання, які

застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності ІІ групи

 

 

 

 

Код КВЕД

підклас

 

 

                                Вид  діяльності

Розмір ставки

( відсоток до розміру мінімальної заробітної плати)

1

 

 

01.11

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

20%

01.13

Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів

20%

01.19

Вирощування інших однорічних і дворічних культур

20%

01.41

Розведення великої рогатої худоби

20%

01.45

Розведення овець, кіз, коней

20%

01.46

Розведення свиней

20%

01.47

Розведення  свійської птиці

20%

01.49

Розведення інших тварин

20%

01.50

Змішане господарство

20%

01.61

Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту

20%

01.62

Надання послуг у тваринництві

20%

10

 

10.41.

Виробництво харчових продуктів, напоїв

 

Виробництво нерафінованих олії та жирів

20%

10.41.

Виробництво рафінованих олії та жирів

20%

10.71.

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів

20%

10.92.

Виробництво готових кормів для домашніх тварин

20%

14

 

Виробництво одягу

 

14.19

Виробництво іншого одягу та аксесуарів

20%

41

 

Будівництво будівель

 

41.20

Будівництво житлових і нежитлових будівель

20%

43

 

43.21

Спеціалізовані будівельні роботи

Електромонтажні роботи

20%

43.22

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

20%

43.29

Інші монтажні роботи

20%

43.31

Штукатурні роботи

20%

43.32

Установлення столярних виробів

20%

43.34

Малярні роботи та скління

20%

43.99

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

20%

45

 

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

 

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

20%

46

 

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

 

46.11

Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

20%

46.18

Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

20%

46.19

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

20%

46.38

Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та моллюсками

20%

47

 

 

 

47.11

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

 

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

20%

47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

20%

47.21

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах

20%

47.22

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах

20%

47.24

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами,борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах

 

20%

47.30

Роздрібна торгівля пальним

20,0%

47.41

Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним обладнанням і програмним забезпеченням в спеціалізованих магазинах

20%

47.51

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах

20%

47.52

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

20%

47.59

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

20%

47.62

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

20%

47.65

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізовагих магазинах

20%

47.71

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

20%

47.75

Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах

20 %

47.78

Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

20%

49.39

Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.

20%

49.41

Вантажний автомобільний транспорт

20%

69

 

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

 

69.10

Діяльність у сфері права

20%

69.20

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

20%

85

 

85.31

Освіта

 

Загальна середня освіта

20%

86

 

 

Охорона здоров'я

 

86.90

Інша діяльність у сфері охорони здоров’я

20%

96

 

96.02

Надання індивідуальних послуг

 

Надання послуг перукарнями та салонами краси

20%

 

96.09

Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

20%

 

 

 Секретар  сільської  ради                                                                         С.М.Міренкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗКВІТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ  ДЕВ`ЯТА  СЕСІЯ

 

 

РІШЕННЯ

від 27 січня  2015 року                                                                        № 29 / 12                               селище  Розквіт  

 

 

Про встановлення на 2016 рік

ставки  податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки.

 

      Відповідно до статті 10 розділу I, статті 265, 266 розділу XII Податкового кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Розквітненська  сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території  Розквітненської сільської ради  на 2016 рік .
 2. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Додаток №1).
 3. Встановити на 2016 рік ставки податку  за 1 кв. метр загальної площі в таких розмірах:
 • для  житлової нерухомості, що перебуває  у власності фізичних осіб 1 %   розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня  звітного (податкового) року;
 •       для  житлової нерухомості, що перебуває  у власності  юридичних  осіб 2 %   розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня  звітного (податкового) року;
 •       для  нежитлової нерухомості, що перебуває  у власності фізичних  та юридичних  осіб 1 %   розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня  звітного (податкового) року.
 1. Додаток №1є невід’ємною частиною даного рішення.
 2. Оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на дошках оголошень, в місцях масового відвідування.
 3. Дане рішення набирає чинності з  01.01.2016 року.
 4. Рішення сільської ради  рішення  Розквітненської  сільської ради

№ 27/3 від 09.07.2014 року «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2015 рік.» вважати такими, що втратили чинність.

 1. Контроль по виконанню даного рішення покласти на постійну комісію з питань  бюджету та фінансів.

 

 

Сільський голова                                                                                        В.О.Діденко

 

Згідно з оригіналом

Секретар  сільської ради                                                                С.М.Міренкова

 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                    Додаток №1 до рішення

                                                                                                                                                   № 29/12  від  27.01.2015 р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

                                                             (ст. 266 ПКУ)

 

Визначення понять
(ст. 14.1.129 ПКУ)

 

Об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів.

Садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

Дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку

 

Об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні -  будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

є) інші будівлі.

Розділ І. Платники податку 
(п. 266.1 ПКУ)

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

Розділ ІІ. Об’єкт оподаткування
(п. 266.2 ПКУ)

 

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням  сільської  ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

 

Розділ ІІІ. База оподаткування
(п. 266.3 ПКУ)

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

Розділ ІV. Пільги із сплати податку
(п. 266.4 ПКУ)

4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 80 (60) кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 200 (120) кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 280 (180) кв. метрів.

г) для господарських (присадибних) будівель незалежно від їх кількості - на 200 кв. метрів;

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

4.2 Сільська рада може збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування, встановленої цим підпунктом.

4.3. Сільська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).  Пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

4.4 Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

 • об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі;
 • об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

Сільська рада до 1 лютого поточного року подає до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого та другого цього підпункту.

 

Розділ V. Ставка податку
(п. 266.5 ПКУ)

5.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням селищної ради в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі:

 • для житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб 1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;
 • для житлової нерухомості, що перебуває у власності юридичних осіб 2% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;
 • для нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб та юридичних осіб  1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

 

Розділ VІ. Податковий період строки та порядок сплати
(п. 266.6, 266.10 ПКУ)

 

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6.2. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

6.3. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через касу сільської  ради за квитанцією про прийняття податків.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                       С.М.Міренкова