ВЕРХНЬОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА ШОСТЕ  СКЛИКАННЯ ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ РІШЕННЯ

 

податків. ВЕРХНЬОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ШОСТЕ  СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

Від 15 липня  2015 року                                                                                               № 34/3

с.Верхньобогданівка

«Про  встановлення туристичного збору»

Згідно ст. 10,  ст.268   Податкового кодексу України  , керуючись   пунктом  24 ч.1  статті  26  Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» ,  Верхньобогданівська  сільська  рада

ВИРІШИЛА :

       1. Встановити на території Верхньобогданівської сільської ради туристичний збір.

       2. Затвердити Положення про  туристичний збір (додаток №1).

      3. Відповідальність за порушення даного рішення наступає у відповідності до глав 11 та 12 Податкового кодексу України.

       4. Секретарю сільської ради Луганській В.О.   здійснити  оприлюднення даного  рішення        шляхом  розміщення  на стенді сільської ради.

       5. Рішеня сільської ради « Про  встановлення туристичний збору від 27січня  2015 року                                                                                                              

        № 32/5 вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2016 р               

        6. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року.

      7.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань          планування, бюджету та фінансів сільської ради.

 

Сільський голова                                                                              Б.С.Тіщенко

                                                                                          Додаток №1 до рішення

                                                                                          №34/3 від 15.07.2015р

                                                      ПОЛОЖЕННЯ

                                             ПРО ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

 1. Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

2. Платники збору

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

 

3. Ставка збору

3.1. Ставка встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 4 цього положення.

4. База справляння збору

4.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 5.1 цього положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

4.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

5. Податкові агенти

5.1. Згідно з рішенням сільської ради справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються сільською, селищною або міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

6. Особливості справляння збору

6.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

7. Порядок сплати збору

7.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів.

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу»

 

Секретар сільської ради                                                       В.О.Луганська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕРХНЬОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ШОСТЕ  СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від  15 липня  2015 року                                                                                               №34/4

с.Верхньобогданівка

«Про  встановлення транспортного податку»

 Згідно ст. 10,  ст.267  Закону України від 28.12.2014 № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи » , керуючись   пунктом  24 ч.1  статті  26  Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»   Верхньобогданівська  сільська  рада

ВИРІШИЛА :

       1. Встановити на території Верхньобогданівської сільської ради транспортний  податок .

       2. Затвердити Положення про  транспортний податок (додається).

       3. Відповідальність за порушення даного рішення наступає у відповідності до глав 11 та 12 Податкового кодексу України.

       4. Додаток №1 є невід’ємною частиною даного рішення.

       5. Секретарю сільської ради Луганській В.О.   здійснити  оприлюднення даного рішення  шляхом  розміщення  на стенді сільської ради.

       6. Рішеня сільської ради « Про  встановлення транспортного податку від 27січня  2015 року № 32/7 вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2016 р.

        7. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року.

 

 8.  Контроль по виконанню даного рішення покласти на постійну комісію з питань плану­вання бюджету та фінансів.

 

 

Сільський голова                                                                              Б.С.Тіщенко

                                                                            Додаток №1 до рішення

                                                                            №34/4 від 15.07.2015р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК

1. Платники податку

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цієї статті є об’єктами оподаткування.

2. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту.

4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту2 .

5. Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6. Порядок обчислення та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

6.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

 7. Порядок сплати податку

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

8. Строки сплати податку

8.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації»;

 

Секретар сільської ради                                                       В.О.Луганська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕРХНЬОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ШОСТЕ  СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

Від 15  липня  2015 року                                                                                               №34/5

с.Верхньобогданівка

 

«Про  встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів»

      Відповідно до статті 10 розділу I, статті 265, 2681 розділу XII Податкового кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська  рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Встановити податок за місця для паркування транспортних засобів, на території Верхньобогданівської сільської ради на 2016 рік .
 2. Затвердити Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів (додаток №1).
 3. Встановити на 2015 рік ставки податку  за 1 кв. метр загальної площі в таких розмірах:

        0,15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня                            звітного (податкового) року;

 1. Відповідальність за порушення даного рішення наступає у відповідності до глав 11 та 12 Податкового кодексу України.
 2. Додаток №1є невід’ємною частиною даного рішення.
 3. Секретарю сільської ради Луганській В.О.   здійснити  оприлюднення даного рішення  шляхом  розміщення  на стенді сільської ради.                
 4. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2016 року.
 5. Контроль по виконанню даного рішення покласти на постійну комісію з питань плану­вання бюджету та фінансів

 

Сільський голова                                                                              Б.С.Тіщенко

        

                                                                                     Додаток № 1 до рішення

                                                                                     №34/5 від 15.07.2015р

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗБІР ЗА МІСЦЯ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

1. Платники збору

1.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

1.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням сільської, селищної або міської ради про встановлення збору.

Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, надається виконавчим органом сільської, селищної, міської ради контролюючому органу в порядку, встановленому розділом І цього Кодексу.

2. Об’єкт і база оподаткування збором

2.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

3. Ставки збору

3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі від 0,03 до 0,15 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

3.2. При визначенні ставки збору сільські, селищні та міські ради враховують місцезнаходження спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів, площу спеціально відведеного місця, кількість місць для паркування транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку, режим роботи та їх заповнюваність.

4. Особливості встановлення збору

4.1. Ставка збору та порядок сплати збору до бюджету встановлюються відповідною сільською, селищною або міською радою.

5. Порядок обчислення та строки сплати збору

5.1. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.

5.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки.

5.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу».

Секретар сільської ради:                                                           В.О.Луганська

 

 

 

 

 

ВЕРХНЬОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ШОСТЕ  СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

від 15 липня  2015 року                                                                                               №34/6

с.Верхньобогданівка

 

«Про  встановлення податку

 на нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки»

        Відповідно до статті 10 розділу I, статті 265, 266 розділу XII Податкового кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська  рада

 ВИРІШИЛА:

 

 1. Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Верхньобогданівськой сільськой ради на 2016 рік .
 2. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Додаток №1).
 3. Встановити на 2016 рік ставки податку  за 1 кв. метр загальної площі в таких розмірах:

для квартир, загальна площа яких не перевищує 60 кв. метрів, та житлових будинків, загальна площа яких не перевищує 120 кв. метрів,- 2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

 1. Відповідальність за порушення даного рішення наступає у відповідності до глав 11 та 12 Податкового кодексу України.
 2. Додаток №1 є невід’ємною частиною даного рішення.
 3. Секретарю сільської ради Луганській В.О.   здійснити  оприлюднення даного рішення шляхом  розміщення  на стенді сільської ради.
 4.  Дане рішення набирає чинності з 01.01.2016 року.

8.   Рішеня сільської ради "Про встановлення на 2015 рік ставки  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки" від 27січня  2015 року № 32/8 вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2016 р.

9.   Контроль по виконанню даного рішення покласти на постійну комісію з питань плану­вання бюджету та фінансів.

 

 

Сільський голова                                                               Б.С.Тіщенко

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                                                 

 

 

                                        

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                               Додаток №1  до рішення

                                                                               №34/6 від 15.07.2015р.    

                                                             

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОДАТОК   НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

1. Платники податку

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4. Пільги із сплати податку

4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Сільські, селищні, міські ради можуть збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування, встановлена цим підпунктом.

4.2. Сільські, селищні, міські ради встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). Пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого та другого цього підпункту.

5. Ставка податку

5.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Порядок обчислення суми податку

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1 пункту 4 цього положення, та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1 пункту 4 цього положення та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 4.1 пункту 4 цього положення та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 цього положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового  Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9. Порядок сплати податку

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття

10. Строки сплати податку

10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації»;

 

Секретар сільської ради                                            В.О.Луганська

                          

ВЕРХНЬОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від  15 липня 2015 року                                                                     №34/7

с.   Верхньобогданівка                                               

«Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території Верхньобогданівської сільської ради»

З метою виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України

та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності», керуючись ст.10, п.12.3 Податкового кодексу України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

Встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, на території  Верхньобогданівської сільської ради  на  2016 рік .

 1. Затвердити положення  про єдиний податок на території сільської ради(додаток 1)
 2. Встановити  з  01.01.2016   року  ставки  єдиного  податку для  фізичних  осіб  підприємців, у першій групі в розмірі 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, для другої в розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати (додаток №2).
 3. Рішення сільської ради «Про   встановлення  ставок єдиного податку від 27 січня  2015 року № 32/9 вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2016 р.
 4. Відповідальність за порушення даного рішення наступає у відповідності до глав 11 та 12 Податкового кодексу України.
 5. Секретарю сільської ради Луганській В.О.   здійснити  оприлюднення даного рішення  шляхом  розміщення  на стенді сільської ради.                
 6. Додатки №1,2 є невід’ємною частиною даного рішення.
 7. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2016 року.
 8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 


Сільський голова                                                       Тіщенко Б.С

 

                                                                            Додаток 1 до рішення №34/7

                                                                            від 15 липня 2015 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про єдиний податок

1.  Загальні положення

Єдиний податок є місцевим податком і впроваджується на підставі пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до глави 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV Податкового кодексу України.

2.  Платники податку

    Платниками єдиного податку на території Верхньобогданівської сільської ради  є суб'єкти малого підприємництва - фізичні та юридичні особи з податковою адресою у
межах села Верхньобогданівка Станично- Луганського району Луганської області, які відповідають вимогам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності,   і які, при цьому, у порядку, визначеному статтею 298-299 Податкового кодексу України, самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів та отримали свідоцтва платника єдиного податку.

 1. Платники єдиного податку поділяються на такі групи:

1)  перша група -  фізичні особи - підприємці,  які  не використовують працю
найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць
на ринках  та/або   провадять  господарську  діяльність  з  надання  побутових  послуг
населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000
гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність
з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню,
виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за
умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 • не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з
  ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
 • обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (гр. 70.31 КВЕД). Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи;

Вичерпний перелік видів послуг, які розуміються як побутові послуги населенню,
що надаються першою та другою групами платників єдиного податку, визначений
пунктом 291.7 статті 291 Податкового кодексу України.

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та   юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у  яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка   сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік  дорівнює або перевищує75 відсотків»;

                                                                                   .

2.3.     Загальна кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником
єдиного податку - фізичною особою, а також середньооблікова кількість працівників
юридичних осіб обраховується відповідно до підпункту 291.4.1 пункту 291.4 статті 291
Податкового Кодексу України. Порядок визначення доходу для  цілей оподаткування єдиним податком, а також для надання права суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або  перебувати  на спрощеній  системі  оподаткування,  склад цих доходів визначається статтею 292 Податкового кодексу України.

 1. Обмеження на право обрання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності окремими категоріями суб'єктів підприємницької діяльності встановлюються пунктом 291.5, 291,51 статті Податкового Кодексу України.

3.  Ставки та порядок обчислення податку

3.1 .Для першої групи платників встановлюються ставки єдиного податку у розмірі  відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць.

Ставки єдиного податку для другої групи платників встановлюються у межах від відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року,.

3.2.Для третьої та четвертої груп платників єдиного податку встановлюється відсоткова ставка   згідно Податкового Кодексу України:

4.  Податковий (звітний) період

4.1.    Податковим  (звітним)  періодом для  платників  єдиного  податку першої і другої групи є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку   третьої - четвертої груп є календарний квартал.

4.2.    Особливості визначення початку та закінчення податкового періоду у різних
випадках передбачені пунктами 294.2-294.7 статті 294 Податкового кодексу України.

5.  Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

5.1.     Платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок
шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У разі якщо сільська приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3 А пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України.

 1. Платники єдиного податку третьої та четвертої груп сплачують єдиний
  податок згідно Податкового Кодексу України.
 2. Платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують
  працю   найманих   осіб,   звільняються   від   сплати   єдиного   податку   протягом   одного
  календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої
  копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.
 3. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується
  протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації
  за податковий (звітний) квартал.
 4. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської
  діяльності  податкові  зобов'язання  із  сплати  єдиного  податку нараховуються такому
  платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної
  податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у
  зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

 

6.  Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

6.1.     Платники єдиного податку першої та другої груп, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих
доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються Міністерством фінансів України.

 1. Платники єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на
  додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені
  Міністерством фінансів України.
 2. Платники єдиного податку першої  і другої групи. подають до органу державноїподаткової   служби    податкову   декларацію    платника   єдиного    податку   у    строк,встановлений для річного податкового (звітного) періоду. Така податкова деклараціяподається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягудоходу, визначеного у пункті 2.2 цього Положення, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку першої і другої групи.
 1. Платники єдиного податку другої - четвертої груп подають до органу
  державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строки,
  встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.
 2. Форма      податкової  декларації  платника   єдиного   податку,   визначених
  пунктами  6.4   і   6.5   цього  розділу,   встановлюється  Податковим кодексом України.
 3. Порядок складення декларації визначений пунктами 296.2,    296.4-296.7
  статті 296 Податкового кодексу України.
 4. Платники   єдиного   податку   першої   -    другої  груп   не   застосовують
  реєстратори розрахункових операцій.

7.  Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів   платниками єдиного податку

7.1.      Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати
та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

 1. податку на прибуток підприємств;
 2. податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування), що
  отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з
  цією главою;
 3. податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце
  постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану
  вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку
  єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 Податкового кодексу
  України;

4)  земельного   податку,   крім  земельного   податку  за  земельні  ділянки,   що  не
використовуються ними для провадження господарської діяльності;

 1. збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
 2. збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

 

 1. Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж
  зазначені у пункті 7.цього розділу, здійснюються платниками єдиного податку в порядку
  та розмірах, встановлених Податковим кодексом України.
 2. Платник   єдиного   податку   виконує   передбачені   Податковим   кодексом
  України    функції    податкового    агента    у    разі    нарахування    (виплати,    надання)
  оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи,
  яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

8.  Відповідальність платника єдиного податку

Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

 

 

 

Секретар сільської ради                                      В.О.Луганська

                                                                                     Додаток 1 до рішення №34/7

                                                                                   від 15 липня 2015 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про єдиний податок

1.  Загальні положення

Єдиний податок є місцевим податком і впроваджується на підставі пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до глави 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV Податкового кодексу України.

2.  Платники податку

    Платниками єдиного податку на території Верхньобогданівської сільської ради  є суб'єкти малого підприємництва - фізичні та юридичні особи з податковою адресою у
межах села Верхньобогданівка Станично- Луганського району Луганської області, які відповідають вимогам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності,   і які, при цьому, у порядку, визначеному статтею 298-299 Податкового кодексу України, самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів та отримали свідоцтва платника єдиного податку.

 1. Платники єдиного податку поділяються на такі групи:

1)  перша група -  фізичні особи - підприємці,  які  не використовують працю
найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць
на ринках  та/або   провадять  господарську  діяльність  з  надання  побутових  послуг
населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000
гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність
з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню,
виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за
умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 • не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з
  ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
 • обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (гр. 70.31 КВЕД). Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи;

Вичерпний перелік видів послуг, які розуміються як побутові послуги населенню,
що надаються першою та другою групами платників єдиного податку, визначений
пунктом 291.7 статті 291 Податкового кодексу України.

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та   юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у  яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка   сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік  дорівнює або перевищує75 відсотків»;

                                                                                   .

2.3.     Загальна кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником
єдиного податку - фізичною особою, а також середньооблікова кількість працівників
юридичних осіб обраховується відповідно до підпункту 291.4.1 пункту 291.4 статті 291
Податкового Кодексу України. Порядок визначення доходу для  цілей оподаткування єдиним податком, а також для надання права суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або  перебувати  на спрощеній  системі  оподаткування,  склад цих доходів визначається статтею 292 Податкового кодексу України.

 1. Обмеження на право обрання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності окремими категоріями суб'єктів підприємницької діяльності встановлюються пунктом 291.5, 291,51 статті Податкового Кодексу України.

3.  Ставки та порядок обчислення податку

3.1 .Для першої групи платників встановлюються ставки єдиного податку у розмірі  відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць.

Ставки єдиного податку для другої групи платників встановлюються у межах від відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року,.

3.2.Для третьої та четвертої груп платників єдиного податку встановлюється відсоткова ставка   згідно Податкового Кодексу України:

4.  Податковий (звітний) період

4.1.    Податковим  (звітним)  періодом для  платників  єдиного  податку першої і другої групи є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку   третьої - четвертої груп є календарний квартал.

4.2.    Особливості визначення початку та закінчення податкового періоду у різних
випадках передбачені пунктами 294.2-294.7 статті 294 Податкового кодексу України.

5.  Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

5.1.     Платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок
шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У разі якщо сільська приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3 А пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України.

 1. Платники єдиного податку третьої та четвертої груп сплачують єдиний
  податок згідно Податкового Кодексу України.
 2. Платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують
  працю   найманих   осіб,   звільняються   від   сплати   єдиного   податку   протягом   одного
  календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої
  копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.
 3. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується
  протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації
  за податковий (звітний) квартал.
 4. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської
  діяльності  податкові  зобов'язання  із  сплати  єдиного  податку нараховуються такому
  платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної
  податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у
  зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

6.  Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

6.1.     Платники єдиного податку першої та другої груп, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих
доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються Міністерством фінансів України.

 1. Платники єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на
  додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені
  Міністерством фінансів України.
 2. Платники єдиного податку першої  і другої групи. подають до органу державноїподаткової   служби    податкову   декларацію    платника   єдиного    податку   у    строк,встановлений для річного податкового (звітного) періоду. Така податкова деклараціяподається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягудоходу, визначеного у пункті 2.2 цього Положення, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку першої і другої групи.
 1. Платники єдиного податку другої - четвертої груп подають до органу
  державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строки,
  встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.
 2. Форма      податкової  декларації  платника   єдиного   податку,   визначених
  пунктами  6.4   і   6.5   цього  розділу,   встановлюється  Податковим кодексом України.
 3. Порядок складення декларації визначений пунктами 296.2,    296.4-296.7
  статті 296 Податкового кодексу України.
 4. Платники   єдиного   податку   першої   -    другої  груп   не   застосовують
  реєстратори розрахункових операцій.

7.  Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів   платниками єдиного податку

7.1.      Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати
та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

 1. податку на прибуток підприємств;
 2. податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування), що
  отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з
  цією главою;
 3. податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце
  постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану
  вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку
  єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 Податкового кодексу
  України;

4)  земельного   податку,   крім  земельного   податку  за  земельні  ділянки,   що  не
використовуються ними для провадження господарської діяльності;

 1. збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
 2. збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

 

 1. Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж
  зазначені у пункті 7.цього розділу, здійснюються платниками єдиного податку в порядку
  та розмірах, встановлених Податковим кодексом України.
 2. Платник   єдиного   податку   виконує   передбачені   Податковим   кодексом
  України    функції    податкового    агента    у    разі    нарахування    (виплати,    надання)
  оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи,
  яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

8.  Відповідальність платника єдиного податку

Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

 

 

 

Секретар сільської ради                                      В.О.Луганська

 

 

 

 

 

 

ВЕРХНЬОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ШОСТЕ  СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

від  15 липня  2015 року                                                                                               №34/9

с.Верхньобогданівка

 

«Про встановлення ставок земельного

податку в селі Верхньобогданівка»

 

З метою економічного регулювання земельних відносин у селі Верхньобогданівка на підставі Земельного кодексу України, Податкового кодексу України із змінами та доповненнями, Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28 грудня 2014 року № 71-VIII, керуючись Законом України "Про місцеве самовряду­вання в Україні”, сесія Верхньобогданівської  сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

 1. Встановити на території Верхньобогданівської сільської ради земельний податок.

      

2. Затвердити Положення про   встановлення ставок земельного податку за земельні ділянки в селі Верхньобогданівка  (додаток №1).

      

3. Відповідальність за порушення даного рішення наступає у відповідності до глав 11 та 12 Податкового кодексу України.

    

  4. Секретарю сільської ради Луганській В.О.   здійснити  оприлюднення даного рішення        шляхом  розміщення  на стенді сільської ради. 

 

  5. Додатоки №1,2 є невід’ємною частиною даного рішення.

              

  6. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року.

 

  7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань          планування, бюджету та фінансів сільської ради.

 

 

Сільський голова                                                                              Б.С.Тіщенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Додаток 1

до рішення сесії Верхньобогданівської  сільської ради №  34/9від 15.07.2015 року

Положення про встановлення ставок

земельного податку за земельні ділянки в селі Верхньобогданівка

1. Загальні засади

Ставки земельного податку та порядок обчислення, сплати податку розроблені на підставі статей 269-287 Податкового кодексу України.

2. Платники земельного податку

2.1. Платниками податку є:

2.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2.1.2. землекористувачі.

2.2. Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

3. Об'єкти оподаткування земельним податком

3.1. Об'єктами оподаткування є:

 1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
 2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

 4. База оподаткування земельним податком

4.1. Базою оподаткування є:

 4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України;

 4.1.2. площа земельних ділянок розташованих у межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 

 4.2. Рішення ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

5. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження) земельним податком

5.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

 5.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно пункту 6 цього додатку.

6. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких   не проведено (незалежно від місцезнаходження)

6.1. Ставки земельного податку за земельні ділянки в селі Верхньобогданівка встановлюються в таких розмірах: 

6.1.1.Ставка податку за земельні ділянки в межах населеного пункту села                  Верхньобогданівка в розмірі 0,30 х 2,5 = 0,75 грн.

6.1.2. Затвердити плату за землю в межах населеного пункту з фізичних осіб        ( присадибні ділянки) с. Верхньобогданівка – 2,25 грн. за 100кв.м

          (0,30 х 3 = 0,90грн.  0,90 х 2,5 = 2,25 грн.).

  6.1.3.  Затвердити плату за оренду земель під об’єктами нерухомості межах

           населеного пункту с. Верхньобогданівка у п’ятикратному розмірі

           відповідного земельного податку – 3,75 грн за кв.м

           (0,30 х 2,5 х 5 = 3,75 грн)

          6.1.4. Затвердити плату за землі сільськогосподарського призначення:

Рілля               - 3088,76 х 3,997 х 1,756 = 21,68 грн/га

Сіножаті         - 2,90 грн/га х 1,249 = 3,62 грн/га

Пасовища       - 2,83 грн/га х 1,249 = 3,53 грн/га

6.1.5.  Встановити нульову ставку земельного податку

             - для закладів, установ та організацій, які утримуються за рахунок коштів   

               бюджетів усіх рівнів (згідно додатку №2),

            - для громадських організацій інвалідів України, їх підприємств (об'єднань),

               установ та організацій,

            - релігійній організації України, статути (положення) яких зареєстровано у   

              встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і

              обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх  

              діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону,

              діяльність яких не передбачає одержання прибутків.

6.2. Ставки земельного податку для юридичних та фізичних осіб за користування (в тому числі фактичне землекористування) земельними ділянками, крім орендарів сплачується в розмірах визначених в графі 3 таблиці пункту 6 цього додатку.

7. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 7.1. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населеного пункту, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

8. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

 8.1. Від сплати податку звільняються:

 8.1.1. інваліди першої і другої групи;

 8.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

 8.1.3. пенсіонери (за віком);

 8.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

 8.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 8.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 8.1 цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

 8.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

 8.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

 8.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

 8.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

 8.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

 8.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику фіксованого сільськогосподарського податку.

9. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

9.1. Від сплати податку звільняються:

9.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

9.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

9.1.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

10. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

10.1. Не сплачується податок за:

 10.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

 10.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

 10.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

 10.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

 а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

 б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

 10.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

 10.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

 10.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.

10.1.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

11. Особливості оподаткування земельним податком

 11.1. Верхньобогданівська  сільська  рада встановлює ставки та пільги щодо земельного податку, що сплачується на території села Верхньобогданівка.

Верхньобогданівська сільська  рада до 25 грудня року, що передує звітному, подає Станично-Луганській ДПІ у Луганській  області  рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

 11.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

 11.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

 Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам.

12. Податковий період для плати за землю

 12.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

 12.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

13. Порядок обчислення плати за землю

 13.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

 Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 13.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають Станично-Луганській ДПІ у Луганській  області податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

 13.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

 13.4. За нововідведені земельні ділянки платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

 У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

  13.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться Станично-Луганською ДПІ у Луганській області, яка видає платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

 У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

 У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року Станично-Луганська ДПІ у Луганській області надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

13.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

 1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

 2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

 3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

 За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

 13.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до підпункту 8.1 пункту 8 цього додатку за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

 Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

14. Строк сплати плати за землю

 14.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

 У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

 14.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

 14.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

 14.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

 14.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

 14.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

 14.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

 14.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 15.Індексація нормативної грошової оцінки земель

15.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

15.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кi = І : 100,

де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

15.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

 

Секретар ради                                                         В.О.Луганська

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Додаток №2

до рішення сесії Верхньобогданівської сільської ради  34/9 від 15.07.2015 року

                                                            ПЕРЕЛІК

 бюджетних установ, які розташовані на території  села Верхньобогданівка  Станично-Луганського району Луганської області

 

№ п/п

Назва організації

Розмір ставки земельного податку

Період, на який встановлюється податок

Цільове призначення пільги

1

Верхньобогданівська ЗОШ

0

з 01.01.2016  по31.12.2016

Поліпшення фінансового стану установ/організацій

2

Верхньобогданівський СБК

0

з 01.01.2016 по31.12.2016

Поліпшення фінансового стану установ/організацій

3

Кладовище села Верхньобогданівка

0

з 01.01.2016 по31.12.2016

Поліпшення фінансового стану установ/організацій

4

Верхньобогданівський дитячий садок

0

з 01.01.2016 по31.12.2016

Поліпшення фінансового стану установ/організацій

5

Верхньобогданівський ФАП

0

з 01.01.2016 по31.12.2016

Поліпшення фінансового стану установ/організацій

 

 

 

Секретар сільської ради                                    В.О.Луганська