Текст документа:

Про внесення змін до 

Регламенту Станично-Луганської

районної державної адміністрації


Додаток до розпорядження голови райдержадміністрації
від 14 лютого 2012 року № 74


Про внесення змін до 

Регламенту Станично-Луганської

районної державної адміністрації


Відповідно до ст. 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про засади запобігання і протидії корупції», указів Президента України від 18.11.2008 № 1048/2008 «Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 11 лютого 2008 року № 117» та від 25.02.2010 № 265/2010 «Про першочергові заходи із забезпечення діяльності Президента України», постанов Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», від 02.02.2011 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів», від 07.09.2011 № 938 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань доступу до інформації» та від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»:
 
внести до Регламенту Станично-Луганської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 12.06.2008 № 402, такі зміни:
 
1.                      У пункті 1:
в абзаці першому підпункту 1.6 слова «державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави» замінити словами «таємну інформацію або належать до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Станично-Луганській райдержадміністрації, якій надається гриф обмеження доступу «Для службового користування»;
в підпункті 1.9. слова «керівником юридичного сектору» замінити словами «головним спеціалістом - юрисконсультом».
 
2. У пункті 3:
в абзаці другому підпункту 3.4 слова «завідувачем юридичного сектору» замінити словами «головним спеціалістом - юрисконсультом»;
в абзаці першому підпункту 3.5 слова «із Секретаріатом Президента України» замінити словами «з Адміністрацією Президента України», слова «виконавчими органами рад» замінити словами «виконавчими органами місцевих рад»;
в абзаці п’ятому підпункту 3.6 слова та цифри «постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон» замінити словами та цифрами «постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів»;
в абзацах п’ятому та сьомому підпункту 3.6 слова та цифри «в редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.06.1999 № 146» замінити словами «зі змінами»;
в абзаці сьомому підпункту 3.6 виключити слова та цифри «від 11.02.2008 № 117/2008 «Про службові відрядження у межах України голів місцевих державних адміністрацій»;
в абзаці сьомому підпункту 3.6 слова та цифри «від 23.04.1999 № 663 «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та закордон» замінити словами та цифрами «від 02.02.2011 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів»;
в другому реченні абзаца сьомого підпункта 3.6 слова «відділів юридичного» замінити словами «головним спеціалістом - юрисконсультом».
 
3. У пункті 4:
в абзаці першому підпункту 4.6 слова та цифри «постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та закордон» замінити словами та цифрами «постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів»;
слова та цифри «в редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.06.1999 № 146» замінити словами «зі змінами», слова «відділів юридичного» замінити словами «головним спеціалістом - юрисконсультом».
 
4.У пункті 5:
у підпункті 5.5 слова «Про боротьбу з корупцією» замінити словами «Про засади запобігання і протидії корупції»;
в абзаці другому підпункту 5.7 слова «Президентом України та Кабінетом Міністрів України» замінити словами «Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України».
 
5. У пункті 6:
абзац перший підпункту 6.1викласти в такій редакції:
«Організація роботи з документами в райдержадміністрації здійснюється відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 (Офіційний вісник України, 2011, № 94, с. 172).
 
6. Пункт 7 викласти в такій редакції:
 
«7. Порядок роботи з документами, які містять службову інформацію
 
7.1. Порядок роботи з документами, які містять службову інформацію регламентується Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893 (зі змінами) (Офіційний вісник України, 1998, № 48, с. 31).
7.2. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.
7.3. Документам, що містять службову інформацію, присвоюється гриф «Для службового користування».
 
7.У пункті 9:
у підпунктах 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 слова «юридична служба» замінити словами «головний спеціаліст - юрисконсульт»;
підпункт 9.5. виключити.
 
8. У пункті 12:
перший абзац підпункту 12.4 пункту доповнити реченням:
«У разі коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.»;
в підпункті 12.13, десятому абзаці підпункту 12.4 слова «юридична служба» замінити словами «головний спеціаліст - юрисконсульт» у відповідному відмінку;
речення друге абзацу першого підпункту 12.15 викласти в такій редакції:
«Розпорядження оприлюднюються в порядку, встановленому Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Порядком доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Станично-Луганська районна державна адміністрація та її структурні підрозділи, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації від 20.06.2011 № 344.»;
в другому абзаці підпункту 12.15 слова «юридична служба» замінити словами «головний спеціаліст - юрисконсульт» у відповідному відмінку.
 
9. У пункті 13:
в абзаці третьому підпункту 13.4 слова та цифри «постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 № 1378 (Офіційний вісник України, 2004, № 42, ст. 2773)» замінити словами та цифрами «постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 (Офіційний вісник України, 2010, № 84, с. 36)».
 
10. У пункті 14:
в абзаці другому підпункту 14.2, в абзаці першому підпункту 14.7 слова «юридична служба» замінити словами «головний спеціаліст - юрисконсульт» у відповідному відмінку.
 
11. У пункті 15:
в абзаці другому, шостому підпункту 15.1 слова «юридична служба» замінити словами «головний спеціаліст - юрисконсульт» у відповідному відмінку.
 
12. У пункті 16:
в абзаці другому підпункті 16.4 виключити слова та цифри «Указу Президента України від 11.02.2008 № 117/2008 «Про службові відрядження у межах України голів місцевих державних адміністрацій», слова та цифри «в редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.06.1999 № 146» замінити словами «зі змінами».
 
 
 
Голова
райдержадміністрації                                                            Г.І.ЧЕРНОУСОВ