Текст документа:

Про стан військового обліку військовозобов’язаних і призовників на підприємствах, в установах, організаціях Станично-Луганського району у 2016 році та завдань на 2017 рік


Станично-Луганська РДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31 січня 2017 року № 15


Про стан військового обліку військовозобов’язаних і призовників на підприємствах, в установах, організаціях Станично-Луганського району у 2016 році та завдань на 2017 рік


    У зв’язку з тим, що на території Станично-Луганського району відсутній військовий комісаріат та відповідно до розпорядження керівника обласної військово-цивільної адміністрації – голови обласної держаної адміністрації  від 12 травня 2015 р. № 174  «Про закріплення деяких територій Луганської області за військовими комісаріатами» з метою дотримання законодавства України з питань військового обов’язку та військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації в особливий період протягом 2016 р.  Біловодським районного військового комісаріату (далі - РВК) проводилась робота щодо поновлення на військовому обліку військовозобов’язаних і призовників відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 р. № 921  «Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», «Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах», затвердженої наказом Міністра оборони України від 15 грудня 2010 року № 660.

До Біловодського РВК для поновлення на облік були надані списки проживаючих та працюючих військовозобов’язаних і призовників від підприємств, установ та організацій  району.

Сільським радам, підприємствам, установам та організаціям району  надавалась методична допомога та роз’яснювальна інформація щодо ведення обліку військовозобов’язаних, нормативні документи, законодавчі акти з питань ведення військового обліку.

Варто зазначити, що Управління Пенсійного фонду у Луганської області, Державне підприємство «Станично-Луганське досвідне лісомисливське господарство» Луганського обласного управління лісомисливського господарства, Петропавлівська, Червоножовтнева та Великочернігівська сільські ради належно здійснюють військовий облік військовозобов’язаних і призовників на підвідомчих підприємствах, закладах та установах. Найбільшу активність серед підприємств по постановці на облік варто відзначити приватне підприємство  Донець Плюс, фермерське господарство Деметра, але повідомлення про зміну облікових даних військовозобов’язаних до військового комісаріату не надходили.       

  Проведення звірок та перевірок  на повноту, достовірність та якість обліку усіх військовозобов’язаних і призовників не було змоги з причини відсутності у військовому комісаріаті такого обліку. 

 

Основні  недоліки, які негативно впливають на загальний військовий облік у районі наступні:

 

 повідомлення у встановлені терміни про прийняття (звільнення) на роботу не доводиться до Біловодського районного військового комісаріату всіма установами та організаціями;

 

         при прийомі на роботу наявність військово-облікових документів, визначених у пунктах 3.4 та 3.5 Інструкції  з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах, затвердженої наказом Міністра оборони України від 15 грудня 2010 року № 660, у військовозобов’язаних не перевіряється;

 

        оповіщення військовозобов’язаних і призовників про явку до військового комісаріату з метою постановки та уточнення облікових даних не здійснюється.

 

         За 2016 р. на військовому обліку поновлено 273 військовозобов’язаних, в загони самооборони призначено  119   осіб, заброньовано 26 осіб, на військову службу за контрактом відправлено 54  особи. 

         У цілому в районі  військовий облік і бронювання військовозобов’язаних підприємствами, установами та закладами відбувається в конструктивному напрямку, відповідальні за військовий облік співпрацюють з військовим комісаріатом. Але недоліком є віддаленість та розрізненість території району.

 

Відповідно до статей 6, 13, 27, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пунктів 1, 3 статті 36, пункту 3 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», інформаційного листа Біловодського районного військового комісаріату від 01 листопада 2016 року № 3255,  з метою вжиття відповідних заходів щодо покращення військово-облікової роботи та на підставі аналізу стану військового обліку військовозобов’язаних і призовників у Станично-Луганському районі в 2016 році:

 

1. Рекомендувати керівникам підприємств, установ і організацій Станично-Луганського району незалежно від підпорядкування і форм власності у 2017 році:

 

1.1. повідомляти в семиденний термін військовий комісаріат про всіх військовозобов'язаних та призовників, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з навчального закладу);

 

1.2. оповіщати на вимогу військового комісаріату військовозобов'язаних та призовників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів про їх виклик до військового комісаріату і забезпечувати їх своєчасне прибуття за цим викликом;

 

1.3. забезпечити повноту, достовірність та якість обліку всіх військовозобов'язаних і призовників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів за вимогами, встановленими нормативними документами  первинного обліку відповідно до вимог функціонування системи військового обліку;

 

1.4. підтримувати постійну взаємодію із Біловодським районним військовим комісаріатом з питань строків та способів звірки даних особових карток, списків військовозобов'язаних, списків призовників з обліковими даними військового комісаріату, внесення відповідних змін до них та з питань оповіщення військовозобов'язаних та призовників;

 

1.5. своєчасно оформляти бронювання військовозобов'язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час.

 

2. Рекомендувати військовому комісару Біловодського районного військового комісаріату:

 

2.1. організувати ведення персонально-якісного обліку всіх військовозобов’язаних і призовників;

 

2.2. проводити перевірки підприємств, установ, організацій та навчальних закладів з питань військового обліку та бронювання не менше одного разу на рік;

2.3. провести методичні навчання  з керівниками  підприємств, установ, організацій та особами відповідальними за організацію та ведення військового обліку з метою доведення та роз’яснення вимог нормативних документів та підвищення їх кваліфікаційного рівня;

 

2.4. притягувати до відповідальності, згідно з чинним законодавством, керівників підприємств, установ та організацій, винних у порушенні порядку військового обліку, допризовної підготовки, приписки до призовної дільниці, проходження навчальних зборів (занять), мобілізаційної підготовки, не прибуття за викликом до військового комісаріату підлеглих працівників, а також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий облік і військову службу;

 

2.5. розробити та надати до сектору мобілізаційної роботи  апарату райдержадміністрації для затвердження головою райдержадміністрації плани перевірок первинного та персонально-первинного військового обліку і бронювання в установах, організаціях, підприємствах державної та інших форм власності та виконавчих комітетів сільських, селищних рад, військово-цивільної адміністрації сіл Нижня Вільхова, Верхня Вільхова, Малинове, Плотина та Пшеничне (далі - військово-цивільна адміністрація) на 2017 р.,  плани звіряння облікових даних військового комісаріату з обліково-військовими документами установ, організацій, підприємств всіх форм власності та виконавчих комітетів сільських, селищних рад, військово-цивільної адміністрації на 2017 р.

 

3.  Рекомендувати головам сільських та селищних рад, керівникам військово-цивільної адміністрації, органів поліції, реєстрації актів громадянського стану, досудового розслідування, медико-соціальних експертних комісій, лікувальних закладів чітко дотриматися вимог статті 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» у військово-обліковій роботі.

 

.4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Ісаєва С.А.

 

 

Голова

райдержадміністрації                                                             Ю.О.ЗОЛКІН