Текст документа:

Про хід впровадження Закону України «Про державну службу»


Станично-Луганська РДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 грудня 2016 року № 350


Про хід впровадження Закону України «Про державну службу»


З метою реалізації норм Закону України «Про державну службу», реформування системи державного управління, запровадження компетентнісної моделі управління людськими ресурсами, оцінювання результатів роботи державних службовців, їх кар'єрної мотивації, підвищення кваліфікаційних вимог, з урахуванням першочергових кроків для органів виконавчої влади на місцях, розроблених Національним агентством України з питань державної служби, керівниками апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації  протягом травня - грудня 2016 року вживалися відповідні заходи.

Станом на 01 грудня 2016 року  гранична чисельність працівників Станично-Луганської райдержадміністрації становить 178 штатних одиниць, в тому числі - 40 апарат райдержадміністрації. Штатна чисельність становить 170 одиниць, в тому числі - 32 апарат райдержадміністрації. Серед всіх штатних одиниць: 52 керівні посади і 118 інших посад.

Відповідно до Критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 271 (далі - Критерії) зроблено  аналіз документів і проектів організаційно-розпорядчих документів, що визначають вимоги до змісту і характеру виконуваної за посадою роботи, а також відображають структуру державних органів, у тому числі співвідношення посад державної служби та посад працівників таких органів, які виконують функції з обслуговування.

Управління райдержадміністрації надали інформацію про відсутність посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування.

 Втратили статус державних службовців 3 штатних одиниці в структурі відділів райдержадміністрації.

Незначний відсоток штатних одиниць, які підпадають під критерії та втрачають статус державного службовця, свідчить про раціональний розподіл функціональних обов’язків між державними службовцями райдержадміністрації, який існував на момент введення в дію Закону України «Про державну службу».

З урахуванням посад працівників, які виконують функції з обслуговування, затверджених переліками, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації розроблено структуру з дотримання співвідношення посад категорії «А» і «Б» до його штатної чисельності (не більше ніж 1 до 3) і сформовано нові штатні розписи, здійснюється процедура присвоєння державним службовцям рангів, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306 «Питання присвоєння рангів державним службовцям та співвідношенням між рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями».

У межах введення в дію нового Закону України «Про державну службу» в райдержадміністрації запроваджуються новації щодо якісних гарантій рівного доступу до державної служби, єдиних підходів до професійної компетентності претендентів на посади, призначення на посади державної служби на основі особистих якостей і досягнень.

На виконання вимог Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі - Порядок), розпочали роботу конкурсні комісії структурних підрозділів на зайняття посад державних службовців, інформація щодо оголошення конкурсу та оприлюднення інформації про результати конкурсу, після опрацювання Міжрегіональним управлінням, розміщуються на сайті Національного агентства України з питань державної служби (далі - Нацдержслужба).

Станом на 01 грудня 2016 року, відповідно до вимог Порядку на сайті держслужби розміщено 57 оголошень про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад. За результатами проведених конкурсів визначено 10 переможців конкурсу й оприлюднено інформацію про результати конкурсу на сайті Нацдержслужби.

Проте, протягом 2015 - 2016 років, через проведення на території району активних бойових дій, райдержадміністрацією не було проведено щорічний Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець».

Враховуючи викладене,  з метою реалізації єдиної державної політики та контролю за дотриманням нового законодавства у сфері державної служби, створення кадрового потенціалу професіоналів для роботи в органах державного управління, керуючись статтею 6, частиною 2 статті 13, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 

1. Інформацію про хід впровадження Закону України «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів з питань державної служби в районній державній адміністрації у 2016 році взяти до відома.

 

2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації та її апарату:

2.1. Забезпечити постійну та якісну роботу комісії з конкурсного відбору на зайняття посад державних службовців відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246.

 

2.2. Здійснювати процедуру присвоєння державним службовцям рангів відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306 «Питання присвоєння рангів державним службовцям та співвідношення між рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями».

 

2.3. Взяти на особистий контроль подання у строк до 01 квітня 2017 року декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік державними службовцями та  подання особами,  які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування,  декларацій за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

 

2.4. Забезпечити проведення перевірок відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади» та у строки визначені графіками проведення таких перевірок, а також проведення перевірок щодо осіб, які вперше приймаються на державну службу або призначені в порядку переведення в межах одного державного органу чи з одного органу державної влади, органу місцевого самоврядування до іншого органу державної влади.

 

3. Структурним підрозділам районної державної адміністрації та її апарату забезпечити якісне та своєчасне проведення у 2017 році Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» та Всеукраїнської спартакіади серед збірних команд державних службовців.

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Гавриш О.М.

 

 

 

Голова

райдержадміністрації                                                                 Ю.О.ЗОЛКІН